กรรมการสหภาพ แอล ที ยู สู้ 6 ปี ชนะคดีเลิกจ้าง

 

เมื่อวันที่  19  กันยายน  2554  ณ  ศาลแรงงานกลางจังหวัดสมุทรสาคร  ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา  กรณีเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานแอล ที ยู  แอพพาเรลส์   2  คน คือ นางสาววิภารัตน์  ประทุมวงค์  และ นางสาวจรีย์  ส่งศรี  ในข้อกล่าวหาจงใจทำให้ได้รับความเสียหายด้วยการผละงานละทิ้งหน้าที่  ได้ร่วมกันชุมนุมประท้วงในและบริเวณนอกโรงงาน  เป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ทันตามกำหนด  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2548  โดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชยให้ทั้ง  2  คน  

น.ส.วิภารัตน์    และ น.ส.จรีย์  จึงได้ไปร้องต่อศาลเพื่อขอความเป็นธรรมเรียกร้องเงินค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้าง   ซึ่งศาลแรงงานกลางจังหวัดสมุทรสาครได้พิพากษาให้กรรมการสหภาพแรงงานแอล ที ยู  แอพพาเรลส์  ทั้ง  2  คน  ชนะคดี   แต่บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง  ลงวันที่  30  กันยายน   2548  ศาลฎีกา  รับวันที่  11  มกราคม  2549
   
“ศาลฎีกา แผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว  ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าลูกจ้างทั้งสองคนอยู่ในฝ่ายผลิต  เมื่อนายจ้างปิดกิจการในส่วนของการผลิตและโอนการผลิตทั้งหมดให้บริษัทบริติช – ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์  จำกัด  และโอนพนักงานทั้งหมดไปเป็นลูกจ้างของบริษัทบริติช – ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์  จำกัด  โดยพนักงานที่สมัครใจไปทำงานต้องลงชื่อในสัญญาจ้างหรือใบสมัครงานภายในวันที่  17  พฤษภาคม  2548  เมื่อลูกจ้างไม่ยินยอมไปเป็นลูกจ้างผู้อื่นจึงได้เรียกร้องเงินค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์อื่นๆ  ตามกฎหมาย จึงไม่มีความผิดในการชุมนุม”
 
ศาลฎีกาพิพากษาตามคำวินิจฉัยศาลแรงงานกลาง  ให้กรรมการสหภาพแรงงานแอล ที ยู  แอพพาเรลส์  ทั้ง  2  คน  ได้รับเงินค่าชดเชยการเลิกจ้าง  วันหยุดพักผ่อนประจำปี  พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่นายจ้างผิดนัด   ศาลได้นัดจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างทั้ง  2  คนที่ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2554 ที่ผ่านมา  
 
ดาวเรือง  ชานก  นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน