กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมเสนอ ของบปี 58 กว่า 20 ล้าน

ข้ามชาติ2

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมเสนอ ของบปี 58 กว่า 20 ล้าน เร่งสำรวจการใช้แรงงานเด็ก นำไปเสนอถอดถอนกุ้งและน้ำตาลซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกากำหนดเป็นสินค้าเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก

นายสุวิทย์ สุมาลา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาการใช้แรงงานเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิ.ย.ทุกปีว่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557 พบว่า ลูกจ้างเด็กอายุ 15 -18 ปีซึ่งเป็นการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศ 3,470 คน และมีสถานประกอบการ 6 รายในจังหวัดสมุทรสาคร นนทบุรีและราชบุรีที่จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงานรวม 21 คนโดยทั้งหมดเป็นเด็กต่างด้าว ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้แจ้งความดำเนินคดีกับสถานประกอบการทั้ง 6 รายและได้ช่วยเรียกร้องสิทธิต่างๆ ส่วนสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา แต่ที่ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่มีข้อมูลว่ามีเด็กทำงานหลายแสนคนนั้นเป็นการสำรวจเด็กที่มีอายุ 15-18 ปีที่ครอบคลุมเด็กทำงานในภาพรวมเช่น นักเรียนที่ทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ซึ่งไม่ได้มีการแยกเรื่องกรณีลูกจ้างเด็กและการใช้แรงงานเด็กโดยผิดกฎหมายออกมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีกรณีแรงงานต่างด้าวบางรายในอุตสาหกรรมเช่น ประมง เครื่องนุ่งห่มมีรูปร่างเล็กดูเหมือนเด็ก ทำให้ถูกมองว่าเป็นการใช้แรงงานเด็ก

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่ส กสร.จะสำรวจสภาวะการทำงานของเด็กว่าในสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศว่ามีลูกจ้างเด็กทำงานอยู่เท่าไหร่และมีการใช้แรงงานเด็กโดยผิดกฎหมายหรือไม่ โดยจะเสนอของบประมาณในปี 2558 จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งผลสำรวจจะเป็นประโยชน์ในการเสนอให้สกรัฐอเมริกาถอดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กซึ่งไทยจะเสนอถอดถอนสินค้ากุ้งและน้ำตาลก่อนเป็นอันดับแรกที่อเมริกาจะพิจารณาในเดือนกันยายนนี้

/////////