กรมสวัสดิรุกเน้นอบรม คปอ.เลือกตั้งสส.

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้จัดฝึกอบรมให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานในจังหวัดปทุมธานีเข้าใจถึงโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ โรงแรม แมนฮัตตั้น  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย.กว่า 50 บริษัท.จำนวน.250.คน นำโดยนายเลอเกียรติ  แก้วศรีจันทร์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี) ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานวัตถุประสงค์ที่ท่านกล่าว คืออยากให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งและฝากให้นำความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
 
ต่อมา นายประเทือง  โฉมงาม (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการ สำนักงาน กกต.) เป็นวิทยากร ได้นำความรู้ความสามารถมาบรรยายให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมกฎหมายการเลือกตั้ง และทำตัวอย่างไรในการเลือกตั้งที่จะมีถึง และเลือกตั้งอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเช่นการเลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ค. 54 ให้ไปใช้สิทธิให้มากส่วนบัตรลงคะแนนมีสองแบบ1เลือก คนที่รัก 2เลือกพรรคที่ชอบส่วนแบบไม่ผิดกฎหมายเช่นไม่เอาบัตรของคนอื่นไปลงคะแนนและไม่เอาบัตรออกนอกคูหาเป็นต้น…… 
 
นายวิเชียร  กระบวนศรี (นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ) จึงกล่าวขอบคุณท่านรองผู้ว่าฯ และตัวแทนจาก กกต.   และเมื่อเวลา 10.30 น. นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ (นิติกรชำนาญการ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน) ได้มาบรรยาย พรบ. ความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา และทางแรงงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการบริษัทที่ผิดกฎหมาย พรบ ความปลอดภัย ฉบับใหม่ปี2554 ที่มีโทษมากขึ้นและปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่หนึ่งแสนถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ.อย่างไรก็ตามทางพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการ ต้องขอขอบคุณทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ที่ได้จัดงานอบรมสัมมนาในครั้งนี้ 
 
นายวาสุเทพ  บุญคุ้ม นักสื่อสารแรงงานย่านรังสิตฯ ปทุมธานี รายงาน