กก.สิทธิฯเตรียมเชิญ รมว.คลังชี้แจง กรณีไม่บังคับใช้กม.กองทุนการออมฯ

ข่าว Thai PBS ออกอากาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเตรียมเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าชี้แจง กรณีละเลยการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ ปี 2554 เพราะประชาชนจะเสียโอกาสจากการได้รับบำนาญชราภาพ

เครือข่ายแรงงานนอกระบบแห่งชาติยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ตรวจสอบรัฐบาลกรณีละเลยการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ ปี 2554

uvs130210-001 uvs130210-002

นางณีรมล สุทธิพรรรณพงศ์ กรรมการเครือข่ายแรงงานนอกระบบฯ กล่าวว่า กฎหมายกองทุนการออมฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ยามชราให้กับประชาชนและแรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน

ทั้งนี้ต้องเปิดรับสมาชิกกองทุนฯอายุ 15-60 ปี ในเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาแต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งทำให้ประชาชนเสียโอกาสและถูกละเมิดสิทธิในการได้รับบำนาญตลอดชีพ

ขณะที่นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ กล่าวว่า กรรมการสิทธิฯจะตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อติดตามเรื่องนี้ พร้อมทำหนังสือเพื่อขอคำชี้แจง และอาจเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน