คนงาน 2 บริษัทพักรอเจรจาคนงานฟูจิตสึมติสมทบร่วมอีก 1,000 กว่าคนวันนี้

10 วันแล้วที่ขบวนของคนงานเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯเพื่อเรียกร้องสิทธิของคนงาน ขบวนของคนงานเดินเท้าประมาณ 1,300 คนเข้ามาพักที่ บริษัทไม้อัดไทย จำกัด โดยการต้อนรับของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นอย่างดี ผู้แทนลูกจ้างเข้าเจรจาตัวแทนนายจ้างที่กระทรวงแรงงาน ไม่คืบ นายจ้างตัวจริงยังไม่เข้าเจรจา ส่งช็อทโน้ตคนนั่งอ่านในเวทีเจรจาแทนไร้อำนาจตัดสินใจ นัดเจรจาอีกครั่ง 16 ก.พ. ที่ปรึกษารมว.แรงงานฉุนเจรจาครั้งหน้าขอตัวจริงเสียงจริง

สารคดีเสียง ประชาธิปไตยและสิทธิแรงงาน

ตอนที่ 01 การเมืองคืออะไร  ตอนที่ 02 ประชาธิปไตยคืออะไร ตอนที่ 03.1 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทยตอนที่ 10.2 ปัญหาระบบแรงงานสัมพันธ์ไทย ตอนที่ 03.2 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทย ตอนที่ 03.3 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทย ตอนที่ 04.1 จักสืบสานเจตนารมณ์ ตอนที่ 04.2 จักสืบสานเจตนารมณ์ ตอนที่ 05.1 แรงงานยุคโลกาภิวัฒน์ ตอนที่ 05.2 แรงงานยุคโลกาภิวัฒน์ ตอนที่ 06 รัฐสวัสดิการ ตอนที่ 07.1 อนุสัญญา ILO 87-98 ตอนที่ 07.2 อนุสัญญา ILO 87-98 ตอนที่ 08.1 หลักการพื้นฐานประชาธิปไตย ตอนที่ […]