แรงงานหลังโควิด

พิษโควิด ทำขบวนการแรงงานไร้สิทธิเดินขบวน เสนอตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง

ผู้นำแรงงานเสนอตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง แก้ปัญหาวิกฤติผลกระทบจากโควิด-19 ส่งเสริมการจ้างงานที่มั่นคง –รัฐสวัสดิการเพื่อประชาชนทุกคน ด้านนักวิชาการชี้รัฐบาลต้องมองการแก้ปัญหาระยะยาวด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างงาน สร้างระบบโครงข่ายรองรับทางสังคม

สับมาตรการรัฐ หนุนนายจ้างล้มบนฟูก แฉ นายจ้างฉวยโอกาส “เหตุสุดวิสัย”ไม่จ่าย75%

ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด-19 ตั้งวงเสวนาออนไลน์ เรื่อง ” ประกันว่างงาน 62% มาตรการล้มบนฟูก ซุกปัญหาแรงงานใต้พรม” จวกยับ มาตรการรัฐหนุนนายจ้างฉวยโอกาส อ้างเหตุสุดวิสัย ไม่เลิกจ้าง ไม่ใช้มาตรา 75 ไล่ลูกจ้างรับเงินประกันว่างงานลูกเดียว แนะตั้งคณะทำงานตรวจสอบร่วมแก้ปัญหา

องค์กรแรงงาน ภาคประชาสังคม จับมือนักวิชาการ แถลงข้อเสนอแก้วิกฤติแรงงาน ในสถานการณ์โควิค-19

ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด-19  พร้อมรายชื่อองค์กรแรงงาน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันต่างๆ ได้ร่วมกัน ออกแถลงการณ์ ข้อเสนอต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาแรงงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

1 3 4 5