ประกันสังคมคนทำงาน

คปค.เรียกร้องรัฐบาลทบทวนร่างกฏหมายประกันสังคมฉบับกระทรวงแรงงานให้ครอบคลุมผู้ประกันตน

คปค.เรียกร้องรัฐบาลทบทวนร่างกฏหมายประกันสังคมฉบับกระทรวงแรงงานให้ครอบคลุมผู้ประกันตน
ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกอากาศวันที่ 17 ต.ค. 57
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน หรือ คปค.เรียกร้องรัฐบาลทบทวนร่างกฏหมายประกันสังคม ฉบับกระทรวงแรงงาน เพราะยังไม่ครอบคลุมการคุ้มครองผู้ประกันตน พร้อมผลักดัน 4 หลักการของผู้ประกันตน บรรจุไว้ในร่างกฏหมาย ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เครือข่ายแรงงาน 14 องค์กร ร่วมแถลง พร้อมประกาศเจตนารมณ์ 4หลักการปฏิรูประบบประกันสังคม

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน รวม 14 องค์กรแรงงานประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการปฏิรูปประกันสังคม ให้ “ถ้วนหน้า เท่าเทียม เพื่อขอมีส่วนร่วมร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่

ขบวนการแรงงานยื่นข้อเสนอปฏิรูปแรงงาน

คสรท.พบรมว.แรงงาน พร้อมเสนอแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปแรงงาน และการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ด้วยการส่งเสริมสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองร่วมอย่างแท้จริง เน้นสร้างระบบเพื่อปฏิรูปการประกันสังคม โดยยึดหลัก 4 ประการ รมว.แรงงานรับบอกข้อเสนอตรงใจ

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ อบรมกฎหมายให้แรงงานข้ามชาติ

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย บมือมมูลนิธิเพื่อนหญิงอบรมสิทธิประกันสังคมแรงงานข้ามชาติหวังให้ความเพื่อเข้าถึงสิทธิ

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ.ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่

คัดค้านร่าง กม.ประกันสังคม ก.แรงงาน

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) 14 องค์กร รวมตัวยื่นหนังสือสนช.คัดค้านร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับกระทรวงแรงงาน ชี้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตน เรียกร้อง สนช.ส่งร่างกลับ ครม.พร้อมเสนอให้พิจารณาข้อเสนอ 4 หลักการ ความครอบคลุม ความเป็นอิสระ ความโปร่งใสมีส่วนร่วม และความยืดหยุ่นเป็นธรรม เข้าไปในร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่ด้วย รองประธานสนช.รับชลอร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับกระทรวงฯ เตรียมพร้อมรอร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับคนทำงานถ้วนหน้า ตอบส่งมาเมื่อไรพิจารณาพร้อมกัน

ผู้ประกันตนเตรียมยื่นถอดร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับสนช.พิจารณา

เครือข่ายแรงงานหวั่นหลังสนช.เสนอร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่ แบบขาดหลักการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตน เตรียมยื่นถอดร่างสนช. พร้อมนำ 4 หลักการสำคัญของกฎหมายประกันสังคมเพื่อคนทำงานเสนอต่อรัฐบาล

1 7 8 9 10