ประกันสังคมคนทำงาน

อรท.ติวเข้มเครือข่าย เตรียมกดดันหลังร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมรัฐเข้าสนช.

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) จัดอบรมเครือข่าย เรื่องร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมคนทำงาน และร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..)พ.ศ. ….เข้าสู่การพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) หลังได้รับแต่งตั้งเป็น หนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฯ เตรียมความพร้อมเครือข่ายด้านข้อมูล ดันข้อเสนอ 4 หลักการ

ข่าว TV.ปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม

ข่าว TV. ปฏิรูปประกันสังคม
ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกอากาศวันที่ 29 ต.ค. 57
สำนักข่าว Nation PHOT ออกอากาศวันที่ 29 ต.ค. 57
สถานีโทรทัศน์ Nation ลุยข่าวร้อน

แรงงานฝืนกฏอัยการศึกชุมนุมยื่น สนช.ยับยั้งร่างกฏหมายประกันสังคมของรัฐบาล

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงานบุกยื่นหนังสือ สนช.ให้ยับยั้งการพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคมของรัฐบาลเพราะมีข้อบกพร่องหลายเรื่อง ประกาศเดินหน้าปฏิรูปประกันสังคมเพื่อคนทำงาน ด้าน สปช.ชี้หากรัฐบาลไม่ฟังเสียงผู้ประกันตนจะถือว่าเป็นการลักไก่ไม่ชอบธรรม ส่วน สนช.แจงเดินหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมต่อเพราะเป็นมติ ครม.หากจะเบรกต้องให้รัฐมนตรีแรงงานดึงกลับไปเอง ประกาศพรุ่งนี้(31ตุลาคม57)นำเข้าพิจารณา เสนอตั้งตัวแทนเครือข่าย 7 คนเป็นกรรมาธิการร่วม

คปค.เตรียมยาแรงหยุดร่างประกันสังคมรัฐบาล

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงานเตรียมบุกสภาฯ พรุ่งนี้ ยื่น สนช.ระงับร่างประกันสังคมของรัฐบาล ขณะอดีต รมช.คลังชี้แม้ร่างกฎหมายผ่าน สนช.แต่ยังมี สปช.คอยกลั่นกรอง วงเสวนาหลายฝ่ายเห็นตรงกันประกันสังคมต้องปฏิรูป แต่ฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าควรผ่านร่างก่อนจะเกิดประโยชน์เร็ว ด้านตัวแทนแรงงานยืนยันให้ถอนร่างและพิจารณาข้อเสนอ 4 หลักการ หากไม่ได้ไม่กลับ

ครม.มีมตินำร่างกฏหมายประกันสังคมฉบับใหม่ให้สนช.พิจารณา

ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม(ฉบับที่..)พ.ศ…..ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ต.ค.นี้เข้าพิจาณาในสนช.

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 คณะรัฐมนตรได้มีมติร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับ ..)พ.ศ. …. แล้วพร้อมกำหนดมีการบรรจุวาระเพื่อการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คปค.เปิดร่างประกันสังคม ยึด4 หลักการ ครอบคลุม อิสระ โปร่งใส ยืดหยุ่นเป็นธรรม

รองปลัดชี้อย่าลืมบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องด้วย มนัสหวังแค่ร่างฯของกระทรวงยึดหลักการทั้ง4 เข้า ประเด็นฮอตมุ่งไปที่บอร์ดประกันสังคม

เมื่อวันที่17 ตุลาคม2557 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค.)ได้จัดเวทีเสวนา “ปฏิรูปประกันสังคมคนทำงาน : ถ้วนหน้า เท่าเทียมและเป็นธรรม” ณ ห้องประชุมราชา

1 6 7 8 9 10