ประกันสังคมคนทำงาน

คปค.เดินสายแจงผลเสียตัดสิทธิ “ลาออก”ขอใช้นิยาม“ว่างงาน”ตามเดิม

เครือข่ายแรงงานยื่นหนังสือขอสนช.ทบทวนนิยาม “ว่างงาน” ใหม่ แจงเหตุผลระบุกม.ประกันสังคม 25 ปียังไม่เคยรอนสิทธิผู้ประกันตนมาก่อน และคนงานส่วนใหญ่ยังคงถูกบังคับให้ลาออก ผู้นำแรงงานเผยเตรียมนัดเข้าพบกับรมว.แรงงาน และสนช.ท่านอื่นๆ ด้านประธานกรรมาธิการวิสามัญฯรับลูกชงเตรียมแก้ปัญหา แจงนายกรับรู้แล้ว

ลุ้นประกันสังคมเข้าวาระ2 ไม่ตัดสิทธิว่างงาน

คปค.นัดวันที่ 9 ก.พ. เดินสายแจงผลเสียตัดสิทธิลาออกไม่ได้ว่างงานก่อนร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมเข้า สนช.วาระ 2 พร้อมยืนยันให้ใช้หลักการกฎหมายว่างงานเดิม หลายองค์กรรับกฎหมายใหม่ได้ประโยชน์เพิ่ม ทั้งการมีส่วนเลือกตั้งบอร์ดตรง และระบบตรวจสอบโปร่งใส หวัง สนช.ยึดประโยชน์ครอบคลุมคนทำงานส่วนใหญ่

ลาออกตัดสิทธิว่างงาน การปฏิรูปเสียของ

หากรัฐบาลชุดพิเศษนี้ต้องการปฏิรูประบบประกันสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิม ก็ควรทำให้เห็นว่า กฎหมายประกันสังคมจะไม่มีการลิดรอนสิทธิใดๆที่ผู้ประกันตนเคยได้รับ ดังเช่นกรณีลาออกไม่ได้สิทธิว่างงานที่กำลังผลักดันกันอยู่ รวมทั้งในเรื่องอื่นๆด้วย

คสรท.แจงเหตุต้านร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ลิดรอนสิทธิว่างงาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) พบคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หลังยื่นหนังสือค้านการตัดสิทธิผู้ประกันตนกรณีลาออกจากงาน อ้างสิทธิผุ้ส่งเงินสมทบ และการลาออกของคนงานมีเหตุผล ควรได้รับสิทธิ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ กล่าวเห็นใจ พร้อมหาทางแก้ปัญหา เตรียมหารือวิปสนช. วันที่ 9 ก.พ. ทบทวนร่างกฎหมายและรับฟังความคิดเห็นกรรมาธิการฯคนอื่นๆ

กลียุคการปฏิรูปประกันสังคมไทย

กรณีการริดรอนสิทธิ์กรณีชราภาพสำหรับผู้ประกันตนที่ลาออกจากงาน, การลงมือเดินหน้าไปสร้างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และการสร้างความครอบคลุมเปิดรับผู้ประกันตนที่เป็นคนทำงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” ถือเป็นความท้าทายของรัฐและสำนักงานประกันสังคมบนโอกาสในการปฏิรูป

คสรท.แถลงยัน”ว่างงาน”ร่างกฎหมายประกันสังคมใหม่ ลิดรอนสิทธิ

แถลงการณ์เจตนารมณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เมื่อ 31 มกราคม พ.ศ.2558 ยืนยันนิยามคำว่า “ว่างงาน” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พร้อมคัดค้านถึงที่สุด ย้ำนิยามในร่างกฎหมายฉบับใหม่ลิดรอนสิทธิ ถือว่าสวนทางกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน

1 2 3 4 5 10