บทความ

20 ปีสปส.ถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปเป็นองค์กรอิสระ

ดิฉันอยากจะย้ำบ่อยครั้งว่า การเกิดกองทุนของประกันสังคมนั้นเกิดจากความทุกข์ยากของคนงานที่เวลาเจ็บป่วยไม่มีเงินรักษา เวลาตายไม่มีเงินทำศพ เวลาทุพพลภาพไม่มีใครดูแล ตกงานก็ไม่มีเงินค่าเช่าบ้าน ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกิน นี้คือปัญหาที่เกิด ทำให้คนงานในเขตย่านอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนนักศึกษา ข้าราชการตัวอย่างเช่น อาจารย์นิคม จันทรวิทุร และผู้นำแรงงานให้ความสำคัญเคลื่อนไหวใหญ่ในเดือนกันยายน 2533 จนประสบความสำเร็จ

…โดย วิไลวรรณ แซ่เตีย
ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ทำอย่างไรกับบริษัทแม่แต่ไม่ใช่นายจ้าง

หลายคนคงทำงานเป็นลูกจ้างกับบริษัทใหญ่ๆและมีกิจการหลายกิจการหรือเปิดหลาย สาขามีการจัดการระบบจัดการที่บริษัทใหญ่ไม่ว่าจะรับสมัครพนักงานแล้วส่งลง สาขาหรือกำหนดค่าจ้างหรือสวัสดิการต่างๆก็เป็นนโยบายจากบริษัทใหญ่หรือที่ ทั่วไปเรียกว่า”บริษัทแม่” นั้นเอง การดำเนินกิจการของนายจ้างเป็นอย่างนี้คงจะไม่เกิดการเขียนบอกเล่าให้พี่ น้องได้รับทราบหรอกเพราะหลายท่านรู้ดีอยู่แล้วเกี่ยวกับระบบต่างๆของการ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ไม่ว่าจะเป็นการยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจาต่อรอง การขอพูดคุยขอเปลี่ยนแปลงสวัสดิการหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยตรงกับ บริษัทได้เลยใช่ไหมครับ

ปลดล็อค….สำนักงานประกันสังคม

ปลดล็อค….การการบริหารของสำนักงานประกันสังคม

ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ในปัจจุบันมีความเห็นจากสังคมว่าน่าจะการปรับปรุงการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการบริหารกองทุน ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลักๆ ที่พอจะรวบรวมความคิดเห็นได้ดังนี้ 1. ขาดอิสระในการบริหารงาน 2. ระเบียบราชการเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานโดยเฉพาะงานบางส่วนที่ต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจ 3. ผู้บริหารไม่ใช่มืออาชีพ 4. คณะกรรมการมิใช่ผู้แทนที่แท้จริงของกลุ่มและไม่ใช่ผู้มีความรู้ในสาขาที่กำหนดอย่างแท้จริง

สรุปสาระสำคัญ ร่างพ.ร.บ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย

สถานะของสถาบันฯ

(1) สถาบันนี้ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นองค์กรนิติบุคคลของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน

(2) วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ 4 ประการ คือ 1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยฯ 2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ 3. บริการทางแพทย์เกี่ยวกับการรักษา ขึ้นกับโรคพิจารณาจ่ายเงินทดแทนและการฟื้นฟูสมรรถภาพของลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้สามารถกลับเข้าทำงานประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม และ4. สนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯในการทำงานของภาครัฐและเอกชน

พรบ.ความปลอดภัย บันทึกประวัติศาสตร์ สภาไทย

เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาข่าวหน้าหนึ่งหลายฉบับได้พาดหัว การเกิดโศกนาฏกรรมตึกที่กำลังก่อสร้างของมหาวิทยาลัยมศว.บางแสน ถล่มลงมามีแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกว่า 30 คน มีผู้เสียชีวิต 3 คน นี่เป็นบทเรียนครั้งล่าสุด ในรอบ17 ปี หลังเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานครั้งร้ายแรงเป็นอันดับสองของโลกคือโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ จ.นครปฐม ตายไป 188 คน บาดเจ็บ 469 ราย และถ้ารวมผลกระทบจากสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ถูกทำลายจากการพัฒนาอุตสาหกรรม

1 52 53 54