การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่นี้เพื่อใคร?

การที่โลกมีการกล่าวถึงเรื่องภาวะโลกร้อน มีการนำเสนอให้มีการลดภาวะโลกร้อนเพื่อก้าวสู้การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดที่ลดมลพิษต่อโลก หรือแม้กระทั้งการใช้คำรณรงค์ให้ “หยุดทำร้ายโลก” หรือ กระทั้งว่า “ไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว” jobs and clean energy  งานที่ใช้พลังงานสะอาด การเคลื่อนไหวขององค์กรทั่วโลกเรื่อง Justtrasition ให้มีการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

รากเน่าของการโยกย้าย อธิบดีกรมการจัดหางาน 24 ปี 20 คน

กรมการจัดหางานเป็นข่าวดังอีกครั้งภายหลังจาก “บิ๊กตู่”พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจมาตรา 44 สั่งย้ายนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางานไปเป็นรองปลัดกระทรวง จนเป็นเหตุให้ “บิ๊กบี้”พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยกทีมลาออกโดยสาเหตุคาดกันว่าน่าจะมาจากเรื่องการบริหารแรงงานต่างด้าว

Green Jobs – งานสีเขียว “ไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว”

Green Jobs (งานสีเขียว) หรืองานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานที่แรงงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง ช่วยปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพลดการใช้พลังงานวัสดุและการใช้น้ำผ่านทางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงลดคาร์บอน

คนงานรถไฟเพื่อ “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม”

การรณรงค์ของ Railroad Worker United (RWU) องค์กรรวมของคนงานรถไฟในอเมริกาเหนือ ยกระดับการต่อสู้ของ “Just Transition”(การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม) เพื่อคนงาน

สหภาพแรงงาน นายจ้าง บังคับบัญชา : ยานพาหนะ (ไม่) นำพาไปสู่ “งานที่มีคุณค่า” 

“งานที่มีคุณค่า” จะเกิดขึ้นได้จริง “สหภาพแรงงาน” ก็ต้องมีอำนาจในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองได้จริง

​พรก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 2560 รัฐบาลต้องแก้ให้ตรงจุด

พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน ที่หวังทำตามเป้าหมายในการป้องกันปัญหาอันอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานหรือการกระทำอันเป็นการค้ามนุษย์ต่อคนต่างด้าว

แม้ไม่เข้าใจก็ต้องทำใจ เมื่อความมั่นคงของรัฐมาก่อนความเป็นคน

​เปิดเนื้อหาพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 : “แม้ไม่เข้าใจก็ต้องทำใจ เมื่อความมั่นคงของรัฐมาก่อนความเป็นคน”

“ลาคลอด 120 วัน ได้ค่าจ้าง 100 %” : โลกเดินถึงไหน สังคมไทยย่ำกับที่ ความเสียหายหากรัฐไม่ลงทุน

ข้อเรียกร้องหนึ่งในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2560 ปีนี้ของแรงงานหญิงต่อรัฐบาลไทย คือ “ให้สามารถลาคลอด 120 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 100 %” สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญาฉบับนี้

​ย้อนรอยปี 2559 กับ 10 แพ็กเกจกระทรวงแรงงาน “สร้างความทุกข์ สกัดความสุข ไม่หยุดยั้งการละเมิดสิทธิ”

​10 แพ็กเกจกระทรวงแรงงาน “สร้างความทุกข์ สกัดความสุข ไม่หยุดยั้งการละเมิดสิทธิ”

เมื่อประกันสังคมทอดทิ้งผู้ประกันตน

กว่า 6 เดือนแล้วที่ชีวิตผมว่างเปล่าจากหลักประกันสุขภาพ หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม(สปส.)มีหนังสือแจ้งว่าผมสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือน แม้ผมพยายามอุทธรณ์และให้เหตุผลว่าเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ดูเหมือนเสียงของผมจะเข้าไปไม่ถึง “ใจ” ของผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเอาซะเลย

1 2 3 4 27