ข่าวแรงงาน

ส.ว.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯภายใน 7 วัน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯและมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯภายใน 7 วัน จำนวน 29 คน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) 24 คน และโคต้ารัฐบาลอีก 5 คน ทั้งนี้จะต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เพื่อเข้าสภาฯพิจารณาอีกครั้ง

พนักงานตรวจแรงงานสั่งนายจ้างมิชลินจ่ายค่าทำงานวันหยุด

นาย ธนกร สมสิน ประธานสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ได้รับหนังสือจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน มีคำสั่งให้บริษัทสยามมิชลินจำกัด(แหลมฉบัง) จ่ายเงินให้แก่แกนนำ 15 คนเป็นเงินจำนวน 92,996 บาท หลังจากที่แกนนำทั้ง 15 คน ได้ยื่นร้อง คร7.ต่อเจ้าพนักงานเมื่อวันที่่ 19 เมษายน 2553 ในกรณีที่บริษัทไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุด

สหภาพเลอเมอริเดียนภูเก็ตร่วมกับผู้บริหารปลูกป่าชายเลน

คณะกรรมการสหภาพแรงงานเลอเมอริเดียนภูเก็ตนำโดยนายณัฐวุฒิ กางกฤษณ์ ประธานสหภาพแรงงานร่วมกับตัวแทนฝ่ายบริหารนายรูดอล์ฟ บูกีเซียส ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าแผนกต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการสิ่งแวตล้อมได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่คลองบุดง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยทางสหภาพแรงงานและผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่สามารถช่วยป้องกันภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

ลูกจ้างสระบุรี บุกจวนผู้ว่า ! เรียกร้องค่าจ้างที่เป็นธรรม 421 บาท

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 18.00 น. นำโดย นายบุญสม ทาวิจิตร ประธาน กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ร่วมกับผู้นำแรงงานในจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายถาวร มีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อไปถึงจึงได้ทราบว่า นายถาวร มีชัย ผู้ว่าฯ ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายรณรงค์ จันทร์ประสิทธิ นายอำเภอเมืองสระบุรี รักษาการแทนผู้ว่าราชการ ลงมารับหนังสือกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง นายบุญสม ทาวิจิตร ได้พูดถึง จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ราคาสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภค มีราคาที่สูงขึ้นมาก ในขณะที่มีค่าจ้างที่ต่ำไม่พอต่อการดำรงชีวิต ทำให้ลูกจ้างต้องทำงานมากขึ้นไม่มีเวลาพักผ่อนหรือศึกษาหาความรู้ตามหลัก สามแปด

พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯผ่านสภาฯ หวัง ส.ว.ผ่านฉลุย

แรงงานลุ้น! จับตานัดสำคัญ 4 ตุลาคม 2553 วุฒิสภา พิจารณาเห็นชอบรับหลักการวาระ 1 ร่างพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. …. ซึ่งได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 2 และ 3 ด้วยคะแนนเสียง 279 ต่อ 12 เสียง งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 14 เสียง

แรงงานผลักดันค่าจ้าง 421 บาท ลดความเหลื่อมล้ำ

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ บุกพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ยื่นข้อเสนอปรับค่าจ้าง 421 บาทเพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และให้ดูแลเรื่องสิทธิในกองทุนเงินทดแทนเมื่อลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุในการทำงานที่มักถูกนายจ้างบิดพลิ้ว

1 387 388 389 390 391