ข่าวแรงงาน

แรงงานแหลมฉบังร่วมให้กำลังใจแรงงานฟูจิตสึหลังเจรจาไม่ยุติ

สมาชิกร่วม 1,000 คนจากสหภาพแรงงานกว่า 16 แห่ง ย่านแหลมฉบังได้รวมตัวให้กำลังใจการต่อสู้ของสหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย หลังเจรจาไม่บรรลุ พร้อมร่วมกดดันนายจ้างรับนายวัลลภ จั่นเพชร กรรมการสหภาพแรงงานฯกลับเข้าทำงานโดยเร็ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลาประมาณ 17.30 น. กลุ่มสหภาพแรงงานกว่า 16 แห่ง พร้อมสมาชิก รวมตัวที่หน้าบริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย จำกัด ซึ่งผลิตเครื่องปรับอากาศส่งออก ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อร่วมให้กำลังใจสหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย หลังเจรจาข้อเรียกร้องกับนายจ้างครั้งที่ 4 แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ

สหภาพแรงงานญี่ปุ่นควงนายจ้างเยี่ยมสหภาพแรงงานกับบริษัทในไทยหวังกระชับสัมพันธ์

กระชับความสัมพันธ์ 2 ระดับของ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง(TID) กับบริษัท โชนันยูนิเทค และสหภาพแรงงาน โชนันยูนิเทค ประเทศเทศญี่ปุ่น กับสหภาพแรงงานทีไอดีประเทศไทย สร้างแรงงานสัมพันธ์ข้ามประเทศ
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 นาย ยาสุฮิโร ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้งพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ต้อนรับนาย ทาซึโอะ คอนโด ผู้บริหารจากบริษัทโชนันยูนิเทค ประเทศไทย นายฮิเด็นกิ ฮิโรยาม่า ประธานสหภาพแรงงานโชนัน ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน โรงอาหาร ล๊อกเกอร์ที่เก็บอุปกรณ์พนักงาน ห้องสหภาพแรงงานทีไอดี ประเทศไทย และ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสวัสดิการ การทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานของบริษัท การอยู่ร่วมกันทั้งสององค์กรระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงาน

ฝาจีบสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานจัดงานวันครอบครัวหลังจากขาดหายไปกว่า 15ปี

หลังจากสหภาพแรงงานผู้ปฎิบัติงานฝาจีบได้มีการเจรจาข้อตกลงเปลี่ยนสภาพการจ้าง ปี พศ.2552 บริษัทฝาจีบฯยอมจัดงานวันครอบครัวให้กับพนักงาน เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน และจิตสำนึกรักองค์กร ได้มีความเห็นตรงกันว่าควรหาวิธีการเพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้ผ่อนคลายจากการที่ได้ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคนานับ จนบริษัทยืนหยัดมาถึง 40 ปี โดยการกำหนดให้วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 เป็นวันครอบครัว ด้วยการจัดงาน และให้พนักงานนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ภายในงานมีโครงการ จูงน้องชมโรงงาน จิตรกรน้อย แฟมารี่แฟนตาเซีย จัดบู๊ท กิจกรรมของพนักงาน รวมทั้งบุ๊ท ความปลอดภัย โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลดดภัยให้กับพนักงานและครอบครัว รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

บอร์ดเคาะปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม 8-17 บาท

ภูเก็ตสูงสุด ขณะที่ประจวบฯบ้าน “เฉลิมชัย”รมว.แรงงานติดกลุ่มต่ำสุด นายจ้างลั่นให้ได้เต็มที่แล้ว ย้อนนายกฯให้จ่ายเพิ่มเป็น 250 บาทตามที่ประกาศไว้
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. เวลา 09.30 น. ที่กระทรวงแรงงาน นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 18 เพื่อพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2554 ภายหลังการประชุม 2 ชั่วโมง นายสมเกียรติ แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2554 ทั่วประเทศในอัตรา 8-17 บาท โดยพิจารณาจากตัวเลขค่าจ้างที่แต่ละจังหวัดเสนอมาเป็นหลัก พร้อมกับดูในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพ ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง รวมทั้งพิจารณาถึงการจ่ายชดเชยอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าขั้นต่ำตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ส่วนต่างของค่าจ้างบางจังหวัดสูงถึง 70-80 บาท ดังนั้นการพิจารณาปรับครั้งนี้ จึงได้ดูเป็นรายภาคเรียงกัน อย่างไรก็ตาม การจ่ายชดเชยในส่วนของค่าจ้างที่มีส่วนต่างไม่สามารถปรับในครั้งเดียวได้ เพราะจะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและนายจ้าง จึงต้องดำเนินการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปภายใน 5 ปี

กลุ่มแรงงานอยุธยาเผยกรรมการสหภาพถูกนายจ้างหาเหตุเลิกจ้างอื้อ

วันที่ 3ธันวาคม2553 กลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใกล้เคียง นำโดยนายอุดม ไกรยราช ประธานกลุ่มฯ นายสมเกียรติ ลอยโต นาย ประวิทย์ โพธิ์หอม นาย ชนะ สุขสำราญ นาง ขณิกพรรษ รักษาดี นาย จำลอง ชะบำรุง นาย องอาจ วิเศษรัตน์
ประชุมร่วมกับผู้นำ 20 สหภาพแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คสรท.แถลงคณะกรรมการค่าจ้างหยุดล็อคเลขปรับขึ้นค่าจ้าง 10 บาท

แรงงานแถลงคณะกรรมการค่าจ้างปรับค่าจ้างต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม หยุดล็อคตัวเลขเพียง 10 บาท เพราะไม่สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน เผยผลสำรวจจากแรงงานหญิง 300 คนต่อประเด็นค่าจ้าง และครอบครัวพบว่าแรงงานหญิงร้อยละ 50 มีบุตรคนเดียว เพราะค่าจ้างที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการที่จะเลี้ยงดูบุตรและครอบครัว หลายคนยังต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงคนเดียว
วันนี้ (วันที่ 7 ธันวาคม 2553) นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และผู้นำแรงงานจากสหพันธ์แรงงาน ร่วมกันแถลงข่าว “คัดค้านเลขล็อคค่าจ้างขั้นต่ำ ยืนยันค่าจ้างต้องเป็นธรรม” ณ ห้องปะชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กรุงเทพฯ

1 369 370 371 372 373 385