ข่าวแรงงาน

10 ปี TEAM ประชุมใหญ่ระดมเงินเตรียมสร้างสำนักงาน

10 ปีทีมจัดประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ระดมทุนเตรียมสร้างสำนักงาน หวังเป็นส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งให้ขบวนการแรงงาน ปกป้องสิทธิแรงงาน ผลักดันรัฐรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 ความปลอดภัยในการทำงาน และความมั่นคงในการมีงานทำหวังรวมแรงงานเป็นหนึ่ง

คนงานซันแอร์โรว์ ลุกฮือ!ชุมนุมไม่พอใจโบนัส

ไม่พอใจโบนัส 1.3 เดือน ลูกจ้างซันแอร์โรว์ กว่าพันคน ผละงานประท้วง ยื่นข้อเรียกร้อง 7 ข้อหวังโบนัส 3 เดือนโดยไม่มีเงื่อนไข นายจ้างอ้างขาดทุน-ลูกจ้างท้าปิดโรงงาน!

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 53 พนักงานบริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต. บ้านจาน อ. หนองแค จ. สระบุรี ผลิตปุ่มกดพลาสติกของเครื่องมือสื่อสารต่างๆ มีพนักงานกว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นคนงานหญิง ได้ชุมนุมประท้วงนายจ้าง ที่หน้าโรงงาน เมื่อนายจ้างประกาศการจ่ายสวัสดิการ โบนัสเพียง 1.3 เดือนโดยมีเงื่อนไข ทั้งๆที่ผลประกอบการในปีที่ผ่านมามีผลกำไร

แรงงานข้ามชาติเรียกร้องรัฐยุตินโยบายละเมิดสิทธิทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เลือกปฏิบัติ

แรงงานข้ามชาติร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนเเรงงานข้ามชาติทั้งหมด ทบทวนนโยบายกวาดล้างแล้วผลักดันเเรงงานข้ามชาติกลับประเทศต้นทาง ให้หน่วยงานองค์การสหประชาชาติร่วมตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ ยกเลิกกฎหมายและนโยบายเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ และการหักเงินค่าจ้างเข้ากองทุนเพื่อการส่งกลับ ตลอดจนกำหนดนโยบายจัดการเเรงงานข้ามชาติระยะยาวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของการย้ายถิ่นและความต้องการเเรงงานของประเทศ และให้ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเเรงงานข้ามชาติและครอบครัว เนื่องในวันเเรงงานข้ามชาติสากล วันที่ 18 ธันวาคม 2553

คนงาน 3บริษัทเฮ ข้อเรียกร้องสภาพการจ้างจบ.หลังเจรจานานนับเดือน

สหภาพแรงงาน ทีไอดี แจ้งข้อเรียกร้องในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ต่อ 1. บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด (TID ) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 2. บริษัท ไดอะโมเดริ์น เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด (D-MET) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี 3. บริษัท โชนัน ยูนิเทค ประเทศไทย จำกัด (SUTT) นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้มีการเจรจาร่วมกันใช้เวลา 1 เดือนได้ข้อตกลง ทั้งโบนัส ค่าจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าอาหาร ลดวันทำงาน ปรับปรุงสภถานที่พักผ่อน ติดแอร์โรงอาหาร จัดสนามออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทสุปราณี และโอเรียนเอ็มบรอยเดรี่ จัดอบรมความปลอดภัยฯให้เพนักงาน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัทสุปราณี ยูเนี่ยนจำกัด บริษัทโอเรียนตังเอ็มบรอยเดรี่เลส จำกัด ได้มีการอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานทั้ง 2 บริษัทในหัวข้อเดียวกัน ซึ่งมีอยู่ 4 ข้อ คือ 1. นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร, ไฟฟ้าการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ และ 4. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน โดยมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)ระดับหัวหน้างาน 4 คน และอีก 1 คน ฝ่ายการเงินมาให้ความรู้เรื่องกองทุนเงินทดแทน โดยได้แจกเอกสารให้พนักงานที่เข้าร่วมอบรมอ่านจากนั้นขอเอกสารคืนหลังจากจบการอบรม จป.ทั้ง 4 คน ได้แบ่งในแต่ละหัวข้อให้ความรู้ โดยอ่านตามเอกสารทุกตัวอักษรที่แจกพนักงาน ในเรื่อง กองทุนฯพอจะมองเห็นภาพ และพอเข้าใจอยู่บ้างจากเอกสารที่แจก

ปราณียูเนี่ยนจัดฝึกซ่อมดับเพลิงให้พนักงานหวังมีความรู้ช่วยเหลือหากเกิดเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 53 ณ บริษัทสุปราณียูเนี่ยน จำกัด เวลา 09.00 – 12.30 น. นายจ้างบริษัทสุปราณีฯ และ บริษัทโอเรียนตัลเอ็มบรอนเดอรี่เลส จำกัด ได้มีการอบรม ซ่อมดับเพลิงให้กับพนักงานทั้ง 2 บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 76 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยดับเพลิงจาก อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จำนวน 2 คนมาให้ความรู้ ในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า เน้นให้ทุกคนกล้าแสดงออก โดยได้แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ให้ในกลุ่มช่วยกันเลือกหัวหน้ากลุ่มในแต่ละกลุ่ม ทางเจ้าหน้าที่ได้สอนวิธีป้องกัน วิธีช่วยเหลือตนเอง และเพื่อนร่วมงานที่ได้รับอุบัติเหตุ โดยมีท่าอยู่ 3- 4 ท่า

1 366 367 368 369 370 384