ข่าวแรงงาน

มุกดาหารระดมสหวิชาชีพ ถกปัญหาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ

มุกดาหารระดมสหวิชาชีพ ถกปัญหาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าที่รัฐ ชี้แรงงานเวียดนามเคลื่อนย้ายมาขายแรงงานในไทยมากขึ้น ด้านองค์กรพัฒนาเอกชนชี้มีเด็กเกินกว่าครึ่งในพื้นที่ไม่มีหนังสือรับรองการเกิด ย้ำทุกฝ่ายต้องเตรียมแผนรับมือ เขตการค้าเสรี สร้างพื้นที่การอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นในอาเซียน

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมศาลาขาวตลาดอินโดจีน อ.เมือง จ.มุกดาหาร มูลนิธิเพื่อนหญิง และเครือข่ายสหวิชาชีพมุกดาหาร ร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (สสส.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สหวิชาชีพมุกดาหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล”

แรงงานภาคตะวันออกเคลื่อนพลทวงถามอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98

กลุ่มสหภาพแรงงานกลุ่มภาคตะวันออกร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้จัดเดินขบวนเดินรณรงค์เนื่องในวันที่มีคุณค่าของงานสากล เพื่อทวงถามการให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ98 และการเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างที่เป็นธรรมโดยต้องสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างภาคภูมิ เนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากล (International Decent Work’s Day) โดยมีผู้ใช้แรงงานจากทุกภาคส่วนร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้กว่า 2,000 คน ทั้งนี้มีผู้ใช้แรงงานในกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกเข้าร่วมราว 200 คน

แรงงานผลักดันค่าจ้าง 421 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. กลุ่มผู้ใช้แรงงานประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ คณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ได้รวมตัวกันที่ตึกสหประชาชาติเพื่อผลักดันเรื่อง ค่าจ้างที่เป็นธรรม 421 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ และ ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO.ฉบับที่ 87 และ 98 หลังจากนั้นกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้เคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือ แต่ไม่มีผู้แทนจากรัฐบาลออกมารับหนังสือ จึงเคลื่อนขบวนไปที่หน้ารัฐสภา ซึ่งระหว่างทางได้มีผู้นำแรงงานขึ้นรถเวทีกล่าวปราศรัยตลอดทาง ท่ามกลางสายฝนที่ตกไม่ขาดสาย จนกระทั่งเวลาประมาณ 13.00 น.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมารับหนังสือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานจึงยุติการชุมนุม

7 ตุลานี้แรงงานนัดลางานรวมพลบุกทำเนียบเรียกร้องค่าจ้าง 421 บาท

คณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆ จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน “ในการลงแรง ลงขัน หยุดงาน 1 วัน เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับ เพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทย” โดยกำหนดรณรงค์ใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 รวมตัวหน้าสำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน เวลา 09.00 น.

1 364 365 366 367 368 369