ข่าวแรงงาน

เปิดตัวร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับบูรณาการแรงงาน ดัน สปส.เป็นหน่วยงานอิสระ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เครือข่ายแรงงาน อาทิ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานไทย จัดแถลงข่าว “ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. … (ฉบับบูรณาการแรงงาน) สู่การปฏิรูป สปส.เป็นองค์กรอิสระ” เพื่อเป็นการเปิดตัวร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ประกันสังคม ฉบับบูรณาการแรงงาน ทั้งในส่วนสาระสำคัญของร่าง และประเด็นที่ต่างจาก พ.ร.บ.ฉบับเดิม รวมทั้ง กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อเพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับบูรณาการแรงงาน

คนทำงานบ้านโอดนายจ้างหักค่าจ้างโหดวันละ 400 บาททั้งลาป่วย ลากิจ

กลุ่มคนทำงานบ้านเสนอกฎหมายคุ้มครองคนทำงานบ้านต้องมีสวัสดิการพื้นฐาน เท่าเทียมแรงงานในระบบ เนื่องจากนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงาน หักค่าจ้างกรณีลาป่วยหาหมอ หรือลากิจธุระวันละ 400 บาท ทำจานชามแตกก็หักเงินใบละ 100-200 บาท บางรายถูกโกงค่าจ้าง เพราะไม่มีสัญญาจ้าง ใช้ทำงานสารพัด ทำงานไม่เป็นเวลาต้องตื่นก่อนนอนทีหลัง

ศูนย์สระบุรีพร้อมถก กอง บก.หนังสือพิมพ์แรงงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553 เวลา17.00 น. นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรีได้จัดงาน “ตุ้มโฮม” เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักสื่อสารพื้นที่สระบุรี เข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการ ตามโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน โดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งมีนายวิชัย นราไพบูรณ์ เป็นผู้จัดการโครงการฯและมีนางสาววาสนา ลำดี (นก)เป็นผู้ประสานงาน และอีกหลายคนร่วมทำงานกันอย่างหนัก โดยที่ประชุมมีมติเป็น “โทกฉันท์”(เป็นเอกฉันท์) ฟันธงมอบหมายภาระอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ให้กับนางสาวสวรรยา ผกาวรรณ์ เป็นบรรณาธิการ และ นางสาวนงนุช ไกรศาสตร์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ

คนงานเครืออาซาฮี จับกลุ่มเทียบสวัสดิการ ชำแหละแนวคิดนายจ้าง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553 แกนนำสหภาพแรงงานในเครือ เอจีซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) ประกอบด้วย สหภาพแรงงาน (สร.) กระจกไทยอาซาฮี จังหวัดชลบุรี , สร.เอจีซี ประเทศไทย และ สร.เอจีซี จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนา “วิเคราะห์สวัสดิการและเทคนิคนำเสนอข้อมูลเจรจา” ขึ้น ณ สายธาร รีสอร์ท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อระดมสมอง เปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องสภาพการการจ้างงาน สวัสดิการของแต่ละโรงงาน

มุกดาหารระดมสหวิชาชีพ ถกปัญหาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ

มุกดาหารระดมสหวิชาชีพ ถกปัญหาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าที่รัฐ ชี้แรงงานเวียดนามเคลื่อนย้ายมาขายแรงงานในไทยมากขึ้น ด้านองค์กรพัฒนาเอกชนชี้มีเด็กเกินกว่าครึ่งในพื้นที่ไม่มีหนังสือรับรองการเกิด ย้ำทุกฝ่ายต้องเตรียมแผนรับมือ เขตการค้าเสรี สร้างพื้นที่การอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นในอาเซียน

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมศาลาขาวตลาดอินโดจีน อ.เมือง จ.มุกดาหาร มูลนิธิเพื่อนหญิง และเครือข่ายสหวิชาชีพมุกดาหาร ร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (สสส.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สหวิชาชีพมุกดาหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล”

แรงงานภาคตะวันออกเคลื่อนพลทวงถามอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98

กลุ่มสหภาพแรงงานกลุ่มภาคตะวันออกร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้จัดเดินขบวนเดินรณรงค์เนื่องในวันที่มีคุณค่าของงานสากล เพื่อทวงถามการให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ98 และการเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างที่เป็นธรรมโดยต้องสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างภาคภูมิ เนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากล (International Decent Work’s Day) โดยมีผู้ใช้แรงงานจากทุกภาคส่วนร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้กว่า 2,000 คน ทั้งนี้มีผู้ใช้แรงงานในกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกเข้าร่วมราว 200 คน

1 362 363 364 365 366 368