ข่าวแรงงาน

คนงานฟูจิสึทุกข์หนักถูกปิดงาน คนท้องวอนนายจ้างคุยกัน

คนงานฟูจิสึทุกข์หนัก นายจ้างปิดงาน ผู้นำแรงงานร่วมให้กำลังใจ คนท้องวอน ไม่มีตังค์พบหมอ
กลุ่มพนักงานสหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย ประมาณ 620 คนพร้อมผู้นำแรงงานรวมตัวชุมนุม บริเวณด้านข้างบริษัทฯฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 92/9 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นบริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศส่งออก. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 เวลา ประมาณ 18.00 น. กลุ่มพนักงานสหภาพแรงงานฟูจิตสึ ฯ ซึ่งถูกบริษัทปิดงานตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2553 จนถึงปัจุบัน รวมตัวชุมนุมบริเวณด้านข้างบริษัทฯโดยมีผู้นำแรงงานร่วมให้กำลังใจ คุณ พรรณพร ขวัญทอง กล่าวว่า เธอทำงานที่นี่มา 11 ปี ตอนนี้กำลังท้องได้ 6 เดือน สามีก็ทำงานบริษัทเดียวกันนี้ เธอและสามีจะไม่ได้รับค่าจ้างในเดือนนี้ ซึ่งภาระการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่ากิน ค่าเดินทางไปหาหมอ ช่วงนี้เธออยู่ในช่วงที่ต้องหาหมอเป็นประจำ หากนายจ้างยังปิดงานอยู่ เธอกับสามีคงจะแย่ ไม่รู้จะทำอย่างไรเช่นกัน เธออยากให้เรื่องนี้จบ อยากให้นายจ้างเห็นใจ รับพวกเธอกลับเข้าทำงาน

ลูกจ้างแม็กซิสโดนปิดกั้น! ต้องชุมนุมในป่ายาง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม คนงานแม็กซิสหอบเสื่อจูงลูกไปเข้าร่วมชุมนุมแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? ลูกจ้างโดนปิดกั้น! ต้องไปชุมุนมในป่ายาง ภายใต้สถานการณ์ที่ บริษัทแม็กซิส อินเตอร์แนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์น 300/1 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กำลังลอยแพคนงาน

ลูกแรงงาน-ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

“หนูอยากได้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เรียนและค้นคว้าหาความรู้เพราะที่โรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์เลย” ด.ญ.สุกาญตา สันเต นักเรียนชั้น ป.5 อายุ 10 ปี กล่าว เมื่อวันเด็กที่ผ่านมา (วันที่ 8 ม.ค. 54)
การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของประเทศไปสู่สิ่งที่เจริญรุ่งเรื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้ เด็กทุกคนจะต้องเรียนในภาคบังคับ และการให้การศึกษาก็เป็นหน้าที่รัฐจะต้องจัดให้หรือหาวิธีการที่จะให้เด็กทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน

แรงงานแถลงกำหนดการจัดงานสมัชชาแรงงาน 54

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ,คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย, สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกันกำหนดจัดเวทีสมัชชาแรงงาน: ปฏิรูปประกันสังคมกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ว่า แม้ระบบประกันสังคมไทยจะดำเนินการมากว่า 20 ปี และได้สร้างคุณูปการหลายประการ ทั้งการขยายสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้นในกลุ่มแรงงานในระบบ หรือกรณีของความครอบคลุมที่ขยายไปถึงในกลุ่มแรงงานนอกระบบ รวมถึงการมีส่วนร่วมของรัฐในการสมทบเงิน แบบเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ระบบประกันสังคมไม่ได้สอดคล้องและเท่าทันต่อสถานการณ์ด้านแรงงาน ยังมีประเด็นที่เป็นช่องว่างทำให้ผู้ประกันตนต้องประสบปัญหาอยู่หลายประการ อาทิ กฎเกณฑ์บางข้อได้กีดกั้นผู้ประกันตนในการเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองที่ควรจะได้รับ แม้งบประมาณส่วนใหญ่จะมาจากการจ่ายเงินสมทบโดยผู้ประกันตน แต่การบริหารจัดการยังขาดการมีส่วนร่วม การตรวจสอบโดยผู้ประกันตนอย่างเพียงพอ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องผลักดันให้มีการปฏิรูประบบประกันสังคมให้เป็น“ประกันสังคมถ้วนหน้า อิสระ และโปร่งใส” โดยมีเหตุผลสำคัญ ได้แก่
1. เพื่อให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมตรวจสอบและเกิดความเป็นเจ้าของกองทุนอย่างแท้จริง หลีกเลี่ยงการถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองผ่านการใช้อำนาจของรัฐมนตรี เลขาธิการ สปส. และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
2. กองทุนประกันสังคมมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แรงงานผู้เกี่ยวข้องกว่า 9 ล้านคนต้องจ่ายเงินสมทบตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่เงินทุนของรัฐบาลที่มาจากภาษีจากประชาชนฝ่ายเดียว จึงไม่ควรบริหารงานรวมศูนย์แบบหน่วยราชการ แต่ควรมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระคล่องตัว โปร่งใส เข้มแข็งมั่นคง และสะดวกต่อการบริการประชาชน
3. สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจในการขยายความคุ้มครองให้กว้างขวางขึ้น โครงสร้างและกฎหมายเดิมมีข้อจำกัด ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านบริหารการเงินการลงทุน

วิพากษ์ นโยบายประชาวิวัฒน์ นอกระบบจะได้อะไร

เมื่อวันที่ 8 มกราคม2554ได้มีการจัดเวทีเสวนา “ประชาวิวัฒน์ หรือปฏิรูปประกันสังคม หลักประกันที่แท้จริงของคนงาน”ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กทม.โดยมีผู้ร่วมเสวนา 8 ท่านทั้งจากฝ่ายลูกจ้าง ทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายรัฐ นักวิชาการ ดำเนินรายการโดยนายศักดินา ฉัตรกุล ณอยุธยา เริ่มจาก นายรักษศักดิ์ โชติชัยสถิต ผู้ตรวจการกรม สำนักงานประกันสังคมและผู้อำนวยการโครงการประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานจัดทำนโยบายประชาวิวัฒน์ กล่าวว่า นโยบายนี้พยายามจะก้าวข้ามระบบสังคมสงเคราะห์ที่รัฐเป็นผู้อนุเคราะห์ฝ่ายเดียวแต่ได้สร้างระบบที่ประชาชนร่วมกับรัฐ โดยใช้เวลาในการทำงานทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบประกันสังคมในแรงงานนอกระบบนั้น ได้มีข้อยุติว่าการจะแก้กฎหมายทั้งฉบับนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากจึงใช้วิธีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขในมาตรา 40 เท่านั้นโดยลดอัตราเงินสมทบลงและรัฐจะช่วยอุดหนุนเพิ่มโดยมี 2 ตัวเลือก คือถ้าจ่ายเดือนละ100 บาท รัฐจะอุดหนุน 30 บาท ครอบคลุมได้รับการทดแทนการขาดรายได้ 3 กรณีคือเจ็บป่วย ทุพพลภาพและตายส่วนอีกตัวเลือกคือจ่าย150บาทรัฐช่วยอุดหนุน 50 บาทได้คุ้มครองเพิ่มอีก1กรณี คือ กรณีบำเหน็จชราภาพ

เพลงแรงงานกับการเมือง

1. เพลง รัฐธรรมนูญ เนื้อร้อง / ทำนอง  วิชัย นราไพบูลย์ 2. เพลง สามัคคีกรรมกร เนื้อร้อง / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ทำนอง / ขับไม้บัณเฑาะห์ 3. เพลง ผู้อภิวัฒน์ เนื้อร้อง / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา วิชัย นราไพบูลญ์ ทำนอง / วิชัย นราไพบูลย์ 4. เพลง คนกล้าประชาธิปไตย เนื้อร้อง / ทำนอง  วิชัย นราไพบูลย์ 5. เพลง ความเปลี่ยนแปลง เนื้องร้อง / แมะสะนิ กาซัน ทำนอง / เพลงลูกทุ่ง

1 344 345 346 347 348 366