ข่าวแรงงาน

สร.ดาร์นิลี่ฯจับมือนายจ้างแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้( 16 พฤศจิกายน 2553) เวลา 15.00 น. สหภาพแรงงาน ดาร์นิลี่ สัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายบริหารฯ ร่วมประชุมและกำหนดแนวทางในการป้องปรามและการแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในโรงงาน โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงานให้หมดไปภายใน 2 ปี
การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงาน ดาร์นิลี่ สัมพันธ์และบริษัทฯที่ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดร่วมกันและปัญหายาเสพติดที่แผ่ระบาดอยู่ในโรงงานนั้นสร้างปัญหาเป็นอย่างมากให้กับบริษัทฯและคุณภาพชีวิตของพนักงานและความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัวของพนักงาน สหภาพแรงงานฯและบริษัทฯจึงมีนโยบาย ให้บริษัทเข้าร่วมโครงการ “โรงงานสีขาว” ของกระทรวงแรงงาน

ฝึกเข้มนักข่าวพลเมืองสายแรงงาน

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ผู้นำแรงงานจาก 7 ศูนย์แรงงาน (สมุทรปราการ,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี-ระยอง,อยุธยา,สระบุรี,ปทุมธานี และสมุทรสาคร) เข้ารับฝึกปฏิบัติการ การเขียนสคลิปข่าว,เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง,วีดีโอ และการตัดต่อภาพข่าวทีวี ในโครงการนักข่าวพลเมือง สื่อสารแรงงาน ในโครงการความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและฝ่ายเทคนิคฝึกอบรม นักข่าวพลเมือง ทีวีไทย ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทร์เกษม ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

เปิดถนนนักข่าวพลเมืองสายแรงงาน

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่เทคนิคจากทีวีไทย ได้จัดสัมมนาการเขียนสคลิปข่าวและการตัดต่อภาพข่าวทีวี ในโครงการนักข่าวพลเมือง และมีกลุ่มแรงงานจาก 7 ศูนย์แรงงานทั่วประเทศเข้าร่วม โดยการประสานงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย การสัมมนาจัดขึ้นที่ จันทรเกษมปาร์ค ย่านรัชดาเป็นเวลา 3 วัน

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านเวลโกรว์เน้นข้อเรียกร้องด้านความปลอดภัยพร้อมกัน

วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมบริษัทไดน่าเมททอล จำกัด สหภาพแรงงานไดน่าเมททอลยื่นข้อเรียกต่อบริษัทไดน่าเมททอลไดน่าเมททอล จำกัด ให้ดูแลพนักงานด้านความปลอดภัยมากกว่าทำตามกรอบของกฎหมายกำหนด เนื่องจากพนักงานบางส่วนทำงานอยู่ในจุดที่มีสารเคมี เช่น นิเกล ตะกั่ว เป็นต้น ซึ่งเคมีเหล่านี้สามารถเข้าไปสะสมในร่างกายได้ ถึงแม้บริษัทจะมีการตรวจร่างกายประจำปีทุกๆปี ผลที่ปรากฏออกมาปกติมาทุกปี สร้างความกังวลใจกับพนักงานในแผนกห้องชุบ เพราะพนักงานเหล่านั้นทำงานอยู่กับสรเคมีโดยตรงและเป็นเวลานาน

สหพันธ์แรงงานยานยนต์ฯ เดินหน้ารวมสหภาพฯ แม้ถูกขัดขวางจากนายทุน

สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดสัมมนาขั้นตอนการรวมสหภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรมเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ฯ หลังจากมีการสัมมนาเรื่องนี้มาแล้ว 7 ครั้ง โดยมีสหภาพแรงงานกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้าร่วมทั้งหมด 8 สหภาพแรงงานฯเข้าร่วมนโยบายการควบรวมสหภาพแรงงานฯครั้งนี้ มุ่งเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในกระบวนการแรงงาน หลังจากถูกแยกไม่ให้รวมกันด้วยสหภาพแบบประเภทกิจการเพื่อลดทอนความเข้มแข็งรวมถึงอำนาจการต่อรองแบบให้อยู่แบบสหภาพใครสหภาพมัน และถูกรังแกจากนายทุนได้ง่ายด้วยการโยกย้ายกดดันกรรมการสภาพแรงงานฯ หรือแม้แต่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยการละเมิดสิทธิแรงงานในรูปแบบต่างมาตลอด

ร่วมด้วยช่วยกัน กรรมกรลงแขกผลักดันกฎหมายประกันสังคม

ร่วมด้วยช่วยกัน กรรมกรลงแขกผลักดันกฎหมายประกันสังคม
โชว์ประเด็นสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนได้อะไรกับ พ.ร.บ. ประกันสังคม ( ฉบับบูรณาการแรงงาน )
กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ นัดประชุมแกนนำ 13 สหภาพฯ ชี้แจงทำความเข้าใจร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม ( ฉบับบูรณาการแรงงาน ) ในการลงพื้นที่หารายชื่อเสนอกฎหมาย ณ. ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ทุกสหภาพฯให้ความร่วมมือและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน เน้นประเด็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

1 339 340 341 342 343 349