กิจกรรม

แรงงานปราจีนบุรีฝึกเขียนข่าวทำสื่อ หวังสร้างพื้นที่ข่าว

แกนนำแรงงานกลุ่มปราจีนบุรีนัดรวมกลุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการจริง เรื่องการเขียนข่าวและผลิตสื่อ หวังสร้างนักสื่อสารแรงงานในพื้นที่

วันที่ 5 พ.ค.54 ที่สำนักงานสหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย จ.ปราจีนบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้จัดอบรมหัวข้อ “การฝึกอบรมการผลิตสื่อ” ในวันดังกล่าวมีทีมวิทยากรจาก มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย (ทีมข่าว วอยซ์เลเบอร์) เดินทางลงพื้นที่มาให้ความรู้กับแกนนำกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี

เสวนาแรงงาน และสื่อสาธารณะ(ภาคเหนือ)

สรุปงานเสวนา เวทีสานสัมพันธ์ภาคีแรงงาน ชุมชน และสื่อสาธารณะ (ภาคเหนือ) เรื่อง แรงงานกับการทำงานกับสื่อสารสังคม
วันที่ 20 ธันวาคม 2553 จัดโดย โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ. ห้องอาหารห้องประชุมคลาสไอซ์ อ.เมือง จังหวัดลำพูน

สรุปการประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 6

วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. 13.30 น. จัดโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทย สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ.ห้องประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ

สรุปประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 5

วันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. จัดโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ.ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการการพัฒนานักสื่อสารแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กล่าวถึงการอบรมเพิ่มของศูนย์พื้นที่เพื่อเสริมทักษะการทำสื่อสิ่งพิมพ์ การสื่อสารด้วย สื่อมีเดีย ซึ่งมีความสำคัญต่อการสื่อสารต่อสังคม การพัฒนาทักษะการเขียนข่าวเพิ่มจากเดิมที่บางพื้นที่อาจหายไปบ้าง หรือไม่มีบทบาทในการทำงานด้านสื่อ แต่อย่างไรก็มั่นใจว่าการผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักข่าวอย่างน้อยก็ได้คนที่กลับเข้าไปทำงานในองค์กรบ้าง

สรุปการประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 4

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. จัดโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

สรุปการประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 3

วันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 13.00-17.30 น . จัดโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

นายวิชัย นาราไพบูลย์ กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า เป็นครั้งที่ 3 และเป็นการประชุมบรรณาธิการเพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงาน และมีเรื่องปรึกษาเร่งด่วนในเรื่องการจัดงานสมัชชาแรงงานในวันที่ 13 มกราคม ที่จะมาถึง ซึ่งได้มีการประชุมเร่งด่วนกันกับบรรณาธิการที่ได้เข้าร่วมงานนักข่าวพลเมือง ทีวีไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 เป็นความร่วมมือของทีมนักสื่อสารต่อการประชาสัมพันธ์งานสมัชชาแรงงาน ซึ่งมี นงนุช ไกรย์ศาสตร์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์สระบุรี สมบูรณ์ เสนาสี นักสื่อสารแรงงานศูนย์ฉะเชิงเทรา-ปราจีน มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ นครปฐม-สมุทรสาคร มาโนช หอมจันทร์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์ชลบุรี-ระยอง และจำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงานศูนย์อยุธยา เป็นต้น

แม้ว่าจะไม่ได้ครบทุกศูนย์แรงงาน แต่ได้มีการกำหนดงานให้ทุกศูนย์ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์กรณีปัญหาผลกรทบในการใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งเบื้องต้นก็มีบางส่วนส่งเข้ามาแล้ว

1 2 3 4 5 7