DECENT WORK งานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

งานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

" เป้าหมายหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในวันนี้ คือการส่งเสริมโอกาสให้หญิงและชายเพื่อให้ได้งานที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพในสภาพของเสรีภาพในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของมนุษย์"

 Juan Somavia, ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

 

 

งานที่มีคุณค่าสรุปอยู่ในความใฝ่ฝันของผู้คนในชีวิตการทำงานของพวกเขา — แรงบันดาลใจของพวกเขาสำหรับโอกาสและรายได้สิทธิการรับรู้เสียงและความมั่นคงของครอบครัวและการพัฒนาส่วนบุคคลและความเป็นธรรมและความเสมอภาคหญิงชาย ในที่สุดเหล่านี้สัดส่วนต่างๆของงานที่มีคุณค่าหนุนความสงบสุขในชุมชนและสังคม งานที่มีคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของรัฐบาลที่คนงานและนายจ้างที่ร่วมกันให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกันของไตรภาคี

งานที่มีคุณค่าถูกจับในสี่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศโอกาสการจ้างงานและรายได้การคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคงทางสังคมและการเจรจาทางสังคมและ tripartism วัตถุประสงค์เหล่านี้จะยึดสำหรับทุกคนงานหญิงและชายในประเทศและนอกระบบทั้งสองในการจ้างงานค่าจ้างหรือการทำงานในบัญชีของตัวเองของพวกเขาในเขตโรงงานและสำนักงาน; ในบ้านหรือในชุมชน

งานที่มีคุณค่าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเพื่อลดความยากจนและเป็นวิธีการเพื่อให้บรรลุรวม, ธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การแรงงานระหว่างประเทศในการพัฒนาวิธีการทำงานที่มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณค่ากับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมในความร่วมมือกับสถาบันหลักและนักแสดงของระบบพหุภาคีและเศรษฐกิจโลก

ความคืบหน้าการดำเนินการต้องใช้ในระดับโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นวาระการพัฒนาชุมชนของงานแสดงโดยแบ่งออกเป็นสามส่วนขององค์ประกอบในการระดมทรัพยากรมากของพวกเขาเพื่อสร้างโอกาสเหล่านั้นและเพื่อช่วยลดและขจัดความยากจน วาระงานที่มีคุณค่าให้บริการหลักในการสร้างกรอบและมีความเสถียรมากขึ้นเพียงเพื่อการพัฒนาทั่วโลก

องค์การแรงงานระหว่างประเทศให้การสนับสนุนการทำงานผ่านประเทศที่พัฒนาโปรแกรมบูรณาการที่ดีในการประสานงานกับองค์ประกอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศ พวกเขากำหนดลำดับความสำคัญและเป้าหมายภายในกรอบการพัฒนาประเทศและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการขาดดุลงานใหญ่ผ่านโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพดีว่าอ้อมกอดของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

http://www.ilo.org/public/english/dw/ilo-dw-thai-web.swf