wichai

7 ปีวิทยุเสียงกรรมกร ยุคการปฏิรูปสื่อล้มเหลว

เสวนา 7 ปีวิทยุเสียงกรรมกรชี้สาเหตุถดถอยมาจากไม่เห็นคุณค่าของวิทยุ ขาดทักษะขาดความรู้การบริหารจัดการ ระบุปฏิรูปสื่อล้มเหลวเหตุ กสทช.ให้ความสำคัญกับทีวีดิจิตอลมากกว่า แถมปล่อยกลุ่มธุรกิจจดทะเบียนวิทยุชุมชนจำนวนมาก เสนอสรุปบทเรียนร่วมหลายฝ่ายหวังให้แรงงาน-เกษตรกรมีกระบอกเสียงไว้ต่อสู้การกดขี่ขูดรีดต่อไป

วิพากษ์ยุคเสรีนิยมใหม่แรงงานไทยอ่อนแอ

เสวนาวิชาการระบุผลกระทบต่อแรงงานจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบลัทธิเสรีนิยมใหม่รุนแรงมากขึ้นภายใต้อำนาจรัฐทุนนิยมสามานย์ ชี้ขบวนการแรงงานไทยอยู่ในสภาวะที่ยังอ่อนแอ โดดเดี่ยว ไม่มีอำนาจต่อรองทางการเมืองทำให้ถูกปฎิเสธจากรัฐ หากหวังจะเข้มแข็งต้องสร้างเอกภาพและสร้างแนวร่วมทางสังคม ใช้ความคิดและความรู้ ยกการเมืองแนวสังคมประชาธิปไตยเป็นทางเลือกในหลายประเทศเกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่ต้องมาจากฐานมวลชนของขบวนการแรงงานที่เข้มแข็ง

กลุ่ม สร.ภาคตะวันออกฯวางแผนเสริมความเข้มแข็ง

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกรวมพลังกำหนดวิสัยทัศน์ “รวมพลังสามัคคี เพื่อศักดิ์ศรีแรงงาน สร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย” คลอดแผน 2 ปีเสริมความเข้มแข็งให้สอดรับแผนของ 4 กลุ่มพื้นที่ ทั้งขยายการจัดการศึกษา เร่งจัดตั้ง พร้อมยกระดับการต่อสู้ทางการเมือง

เครือข่ายยกเลิกแร่ใยหิน ยื่นข้อเท็จจริงผลกระทบสุขภาพ

เครือข่ายยกเลิกแร่ใยหิน T-BAN ยื่นข้อเท็จจริงผลกระทบของแร่ใยหินต่อสุขภาพให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งคลอดมาตรการงดนำเข้าแร่ใยหินตามมติ ครม.ที่ล่าช้ามากว่า 2 ปี ชี้ทั้ง ILO, WHO ประกาศแล้วว่าแร่ใยหินเป็นพิษภัยต่อร่างกายมนุษย์

คสรท.รื้อข้อบังคับปรับตัวสู่ขบวนการทางสังคม

สมานฉันท์แรงงานไทยถกปรับข้อบังคับรับ 4 ยุทธศาสตร์ทศวรรษใหม่ คสรท. มุ่งสร้างความเข้มแข็งขบวนแรงงานให้เป็นเป็นพลังนำสร้างสังคมที่เสมอภาคเป็นธรรม พบอุปสรรคองค์กรแม่ยังขาดกำลังคนและเงินทุน หวังจัดกระบวนทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงภาคสังคมและสากล

เสียงคนมักกะสัน

เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ค. 2013
ก่อนตัดสินให้พื้นที่มักกะสันเป็นศูนย์การ­ค้า หรือพื้นที่สีเขียวผสมพิพิธภัณฑ์ ตามข้อเสนอของแต่ละฝ่าย ฟังเสียงตัวจริงคนมักกะสันคิดอย่างไร ต่อ “มักกะสันคอมเพล็กซ์” ทั้งเสียงพนักงานการรถไฟ ผู้อยู่อาศัย ผู้เช่า และผู้ทำมาหากินในพื้นที่นี้
…ขวัญชนก เดชเสน่ห์ ถ่ายภาพ
…วรัญญา จันทราทิพย์ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNewsTV รายงาน

1 2 3 4 5 19