Wasana Lamdee

นายจ้างอ้อนลูกจ้างต่อหน้าศาลขอลดค่าชดเชย15% อ้างหัวหน้าแผนกเชิดเงิน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ศาลแรงงานภาค2 จังหวัดระยองได้มีกลุ่มลูกจ้างบริษัท ไทยวูรี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัดที่ตั้งอยู่ที่ต.ห้วยโป่งอ.เมืองจ.ระยอง ซึ่งมาไกล่เกลี่ยกับทางนายจ้างเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเดิมทีนายจ้างนัดจะมาจ่ายค่าชดเชยตามที่ได้ตกลงไว้เมื่อครั้งก่อนแต่คราวนี้มาขอเลื่อนไปเป็นวันที่28ตุลาคม2556 และขอลด15%ของค่าชดเชยและค่าจ้างค้างจ่ายคนละประมาณ10 วันรวมถึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและให้ลูกจ้างถอนฟ้องทั้งหมดและให้แจ้งบัญชีของลูกจ้างที่ฟ้องแต่ละคนเพื่อสะดวกในการโอนเข้าบัญชีซึ่งปกติลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด ตามที่ตัวแทนลูกจ้างและทนายฝ่ายลูกจ้างตกลงกันกับฝ่ายนายจ้าง

ผู้ใช้แรงงานสระบุรีหนุนรัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 78 และ 98 หวังเป็นของขวัญวันแรงงานปี 57

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ร่วมด้วยนักศึกษาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ( ILO)ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม และเจรจาต่อรอง โดยมีผู้ใช้แรงงานในพื้นที่เข้าร่วมเดินขบวนกว่า 200 คน ถือมีว่าผู้เข้าร่วมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากับกิจกรรมที่ไม่ใช่วันหยุด

องค์กรแรงงานระดับสหพันธ์ สภาจับมือรวมองค์กรหวังสร้่างความเข้มแข็ง

4 องค์กรใหญ่จับมือกันเปิดตัว “สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรม” คาดเป็นกระบอกเสียงในขบวนการแรงงานโลก เพื่อปกป้องสิทธิ และสภาพการจ้าง ที่ดี งานที่มั่นคง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมโลหะแห่งประเทศเบลเยี่ยม ( ABVV ) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงงานอิเลคทรอนิคส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ( TEAM ) สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย ( TWFT ) สหพันธ์แรงงานกิจการเคมีภัณฑ์พลังงานเหมืองแร่และงานทั่วไปแห่งประเทศไทย ( ICEM-THAI ) สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ( ALCT ) จัดการประชุมสมัชชาคนงานโลหะในประเทศไทย และ การเปิดตัว สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ส.ร.อ.ท. ) ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลซ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมราว 200 คน

แรงงานร้องILO –ความมั่นคงช่วยหนุนให้รัฐบาลรับองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ

นที่ 8 ตุลาคม 2556 คณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ได้เข้าพบนายภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อยื่นหนังสือขอปรึกษาหารือเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาILO ทั้ง 2 ฉบับ หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ให้คำมั่นทำข้อตกลงที่จะมีการนำเรื่องอนุสัญญาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคมนี้

สหภาพรถไฟ หนุนผู้ว่ายกเครื่องรถไฟทั้งระบบ

ผู้ว่าการรถไฟ ชงแก้ปัญหาความปลอดภัย พร้อมรับจะให้ความเป็นธรรมกับ 13 อดีตพนักงานรถไฟที่ถูกเลิกจ้าง หลังรณรงค์ให้การรถไฟพัฒนาระบบความปลอดภัย สหภาพรถไฟ รณรงค์ความปลอดภัยเพื่อประชาชน ในวันรถไฟโลก
9 ตุลาคม 2556 ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ได้มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้จัดงานวันรถไฟโลก ซึ่งได้มีการจัดกันทั่วโลก เพื่อการรณรงค์เรื่องความปลอดภัย เพื่อประชาชน โดยมีการเสวนาเรื่อง “พัฒนาการรถไฟไทยอย่างไร ให้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง”

รัฐบาลเตรียมคลอดอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ98

ขบวนการแรงงานมีเฮหลังเจรจารองนายกรัฐมนตรี ตอบเตรียมนำเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ98 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตุลา56 นี้ ผู้ใช้แรงงานฟิดยังไม่กลับขอนอนทำเนียบ พรุ่งนี้นัดยื่นหนังสือถึงความมั่นคงเช้า พร้อมไปตึกสหประชาชาติ (UN)ยื่นหนังสือILO

7 ตุลาคม 2556 ในวันการทำงานที่มีคุณค่าสากล (World Decent Work Day) ขบวนการแรงงานโดยคณะทำงานผลักดันอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98

1 157 158 159 160 161 170