sumalee

วันงานที่มีคุณค่า

คสรท. ร่วมกับ สรส. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าตามหลักอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งการรณรงค์การรับรองสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98,ค่าจ้างไม่เป็นธรรม,การปฏิรูปประกันสังคมอิสระ โปร่งใส การตรวจสอบ การมีส่วนรวม,การละเมิดสิทธิแรงงาน,การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ,แรงงานนอกระบบ,ความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัย ชีวอนามัยของคนทำงานบ้าน

เลิกจ้างพนักงาน KFC เตรียมขายแฟรนไชส์

สหภาพเผย KFC เตรียมขายแฟรนไชส์ 120 กว่าสาขาเพื่อปรับลดโครงสร้าง พาสมาชิกร้องถูกเลิกจ้าง พนักงานโอดน่าจะแค่ตักเตือน หวังกระทรวงแรงงานช่วยไกล่เกลี่ย ขณะคสรท.เตรียมรณรงค์ต่างชาติเคารพกฎหมายไทย

นักข่าวพลเมือง ตอน เรียนร่วมเด็กข้ามชาติกับเด็กไทย

โรงเรียนบ้านบางคอย และโรงเรียนบ้านบางหลง อ.เมือง จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เปิดรับ เด็กข้ามชาติเข้าเรียนมีทั้งเด็กเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งติดตามพ่อแม่ที่มาขายแรงงานในจังหวัดชุมพรเข้ามาเรียนในชุมชน ซึ่งการเรียนการสอน เรียนร่วม คือในทุกชั้นเรียนจะมีเด็กข้ามชาติเรียนกับเด็กไทย

เมินรับรองอนุสัญญา 87-98 เล็งรอนสิทธิแรงงานข้ามชาติ

ประธาน กมธ.ปฏิรูปแรงงานระบุไม่จำเป็นต้องรับรองอนุสัญญา ILO 87-98 หากมีกฎหมายอยู่แล้ว ขณะอนุ กมธ.แจงไม่ควรให้สิทธิแรงงานข้ามชาติเท่าแรงงานไทย

25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ

กองทุนประกันสังคมมีเงินกว่า 1.3 ล้านล้านบาท สมาชิกผู้ประกันตนกว่า 13 ล้านคน ครบรอบ 25 ปี ประกันสังคมต้องปฏิรูปสู่ความเป็นอิสระ “ความเป็นอิสระ มีส่วนร่วม ครอบคลุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ คือความมั่นคงและยั่งยืนของระบบประกันสังค­มของไทย”

1 2 3 4 5 75