83คนงานสิ่งทอ เจอวิกฤติเลิกจ้างก่อนเกษียณ


บริษัทบริติชไทยซินฯเลิกจ้าง 83คนงานอ้างประสบภาวะวิกฤติ จ่ายค่าชดเชยแบบแบ่งจ่าย  ฝ่ายลูกจ้างมองเลิกจ้างเพราะสูงวัยใกล้เกษียณ

นางสาวนิภา มองเพชร ประธานสหภาพแรงงานบริติชไทยซิน เทติคเท็กส์ไทล์ เผยสาเหุตการเลิกจ้างลูกจ้างของบริษัทบริติชไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์ จำกัด ที่ตั้งในเขตพื้นที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  บริษัทฯได้ทยอยเรียกลูกจ้างเข้าไปพบและบอกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้างจำนวน 83 คน โดยมีทั้งลูกจ้างรายวัน รายเดือน และแรงงานข้ามชาติ มีผลการเลิกจ้างวันที่ 15 ธันวาคม 2559  บริษัทแจ้งลูกจ้างไม่ต้องมาทำงานตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559  โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ ซึ่งการเลิกจ้างลูกจ้างในครั้งนี้ทางบริษัทฯไม่ได้เรียกคณะกรรมการสหภาพฯเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย และจ่ายเงินค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าโดยอ้างเหตุการเลิกจ้างลูกจ้างว่าบริษัทฯประสบภาวะวิกฤติและไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่อไปได้อีกจึงขอบอกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้าง โดยแบ่งจ่ายเงินค่าชดเชยเป็น 4 งวด งวดแรกวันที่ 15 ธันวาคม 2559  จ่ายให้ 70 เปอร์เซ็นต์  งวดที่ 2 จ่ายให้ 10 เปอร์เซ็นต์ งวดที่ 3 จ่ายให้ 10 เปอร์เซ็นต์ งวดที่ 4  จ่ายให้ 10 เปอร์เซ็นต์ 

นางสาวนิภา มองเพชร ให้ความเห็นถึงสาเหตุการเลิกจ้างคนงานในครั้งนี้ว่า ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเงินพิเศษที่พนักงานทุกคนจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ 55 ปี จากข้อตกลงสภาพการจ้างของสหภาพฯที่ทำไว้ เมื่อพนักงานเกษียณอายุ 55 ปี บริษัทต้องจ่ายเงินเกษียณอายุเทียบเท่าเงินค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2541 และบริษัทต้องจ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้พนักงานที่เกษียณอายุอีก 6 เดือนตามอัตราค่าจ้างสุดท้าย รวมถึงเงินโบนัสที่ลูกจ้างจะได้รับในสิ้นเดือนธันวาคม 2559 นี้

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่