7 ตุลานี้แรงงานนัดลางานรวมพลบุกทำเนียบเรียกร้องค่าจ้าง 421 บาท

ขบวนการแรงงานนัดรวมพลบุกทำเทียบเรียกร้องปรับค่าจ้าง และรับรองอนุสัญญาIL Oฉบับที่ 87 และ98

คณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คโทรนิค ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆ จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน  “ในการลงแรง ลงขัน หยุดงาน 1 วัน เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับ เพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทย”

กำหนดรณรงค์ใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 รวมตัวหน้าสำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน เวลา 09.00 น. จากนั้นเดินขบวนรณรงค์ มุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาล เปิดเวทีปราศรัย และมีการกิจกรรมวัฒนธรรมคนงาน ณ หน้าทำเนียบรัฐบาล จากนั้นยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะและ นายกรณ์ จาติกวานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีมติร่วมกันในการรณรงค์ใหญ่เนื่องใน “วันงานที่มีคุณค่าสากล / International Decent Work’s  Day” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 ซึ่งได้กำหนดสองประเด็นหลักในการรณรงค์ ได้แก่

1.  ให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 โดยด่วน (ดูเอกสารแนบhttps://voicelabour.org/?p=283 )

2.  ผลักดันค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรม 421 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ (ดูเอกสารประกอบhttps://voicelabour.org/?p=434 และดูบทความที่http://www.bangkokbiznews.com/2010/10/03/news_31685006.php?news_id=31685006 ) 

 

รายงานโดยนักสื่อสารแรงงาน