ศูนย์สระบุรีพร้อมถก กอง บก.หนังสือพิมพ์แรงงาน

ศูนย์สระบุรีพร้อมถก กอง บก.หนังสือพิมพ์แรงงาน

 

สระบุรีมีมติส่ง แต๋น-เอ๋ เป็นผู้แทนร่วมเป็นกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ สื่อแรงงาน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553 เวลา17.00 น. นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรีได้จัดงาน "ตุ้มโฮม" เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักสื่อสารพื้นที่สระบุรี เข้าร่วมเป็นกองบรรณาธิการ ตามโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน โดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งมีนายวิชัย นราไพบูรณ์ เป็นผู้จัดการโครงการฯและมีนางสาววาสนา ลำดี (นก)เป็นผู้ประสานงาน และอีกหลายคนร่วมทำงานกันอย่างหนัก โดยที่ประชุมมีมติเป็น "โทกฉันท์"(เป็นเอกฉันท์) ฟันธงมอบหมายภาระอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ให้กับนางสาวสวรรยา ผกาวรรณ์ เป็นบรรณาธิการ และ นางสาวนงนุช ไกรศาสตร์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ

ตามที่มีการตกลงกันที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในเวลาบ่ายวันเดียวกันซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันของนักสื่อสารในหลายพื้นที่ ให้มีการตั้งตัวแทนของแต่ละศูนย์เข้ามาร่วมเป็นกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แรงงาน ซึ่งว่าที่บรรณาธิการกล่าวอย่างมุ่งมั่นว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

"การทำงานที่ไม่เคยทำอาจจะเป็นเรื่องที่อยาก แต่ก็ไม่เกินความสามารถ และมั่นใจว่าจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพี่น้องแรงงานได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเสียงเล็กๆของพี่น้องแรงงานก็จะพยายามทำเสียงนั้นให้ผู้มีอำนาจได้รับรู้และนำไปแก้ไข" นางสาวสวรรณยา ผกาวรรณ์ กล่าว ด้านนางสาวนงนุช ไกรศาสตร์ กล่าวว่า พร้อมที่จะทำงานนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องแรงงานมีสื่อเป็นของตนเอง….

 รายงานโดย พรนารายณ์ ทุยยะค่าย  นักสื่อสารแรงงานสระบุรี