35ปีกลุ่มภาคตะวันออก สู่บริบทใหม่ ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อขบวนการแรงงาน

วงเสวนาชี้ หากต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องมีจิตสำนึกทางชนชั้น ต้องพัฒนาไปสู่สหภาพแรงงานแบบทั่วไป  ต้องทำงานสหภาพแรงงานอย่ามาเล่นสหภาพแรงงาน  หากต้องการความเข็มแข็งต้องปฏิบัติไม่ใช่แค่พูด

วันที่ 3 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 35/2554 โดยมีวาระสำคัญ เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง โดยช่วงเช้าได้จัดเวทีเสวนา “อุดมการณ์และจุดยืนสหภาพแรงงานกับทิศทางการต่อสู้ของขบวนการแรงงานไทย” โดยได้รับเกรียติจากผู้นำแรงงานที่ได้รับการยอมรับร่วมเสวนา นำโดย นาย สมศักดิ์ โกศัยสุข อดีตผู้นำแรงงานที่ผันตัวเองไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ นาย สาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นาย ยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และนาย จรัญ ก่อมขุนทด ที่ปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ดำเนินรายการโดย นางสาวเสน่ห์ หงส์ทอง นายทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ โดยสรุปได้ดังนี้

นาย จรัญ ก่อมขุนทด ที่ปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวบรรยายในเวทีเสวนา“ในการทำงานของพวกเราที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสักมากมาย แต่โดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่ผู้นำ ขบวนการแรงงานขาดอุดมการณ์ ขาดประสบการณ์ ใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจึงทำให้ขาดอุดมการณ์ แต่ที่พวกเรายังคงเป็นกลุ่มฯภาคตะวันออกได้เพราะเรามีความเป็นพี่เป็นน้องสูง และหวังว่าผู้นำแรงงานรุ่นใหม่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆให้สำเร็จ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

นาย ยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยกล่าวในเวทีเสวนาว่า“กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก หากเปรียบกับต้นไม้ก็เหมือนกับต้นหูกวางที่มองเห็นใบดกหนามีร่มเงา แต่ไม่มีรากแก้วที่แข็งแรง เหมือนว่า ขาดการจัดตั้งทางความคิด ยังไม่มีอุดมการณ์ลงลึกทางสหภาพแรงงาน มีแต่มาเล่นสหภาพแรงงาน อย่าใช้คำว่าเล่น เพราะการทำงานสหภาพแรงงานเป็นงานที่มีเกียรติ ต้องมาทำงานอย่างจริงจัง” และกล่าวย้ำบนเวทีว่า “ หากแรงงานต้องการสร้างความเข้มแข็ง ต้องจัดตั้งสหภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรมที่แท้จริงให้จงได้ และเร่งจัดตั้งกองทุนนัดหยุดงานของกลุ่มฯให้ได้ โดยการรับบริจาคจากสมาชิก ที่ไหนเดือนร้อนให้นำเงินกองทุนไปใช้ คนงานน่าจะบริจาคได้ ค่าภาษีสังคมเราเดือนหนึ่งก็หลายร้อยบาท บริจาคให้กลุ่มภาคฯร้อยสองร้อย ได้ใช่ไหมครับ”

นาย สาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า“สิ่งที่สำคัญที่สุดแรงงานต้องทำความเข้าใจกับคำว่าอุดมการณ์เสียก่อน อุดมการณ์ของสหภาพแรงงานเป็นสิ่งสำคัญ คือต้องประพฤติปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติเอาแต่พูดก็ไม่เป็นอุดมการณ์ หมู,หมา,กา,ไก่ เป็นสัตว์มันไม่มีอุดมการณ์มันไม่อยากรวย ไม่อยากเป็นนายกรัฐมนตรี อุดมการณ์ของมนุษย์จะเป็นจริงได้ต้องลงมือปฏิบัติ” และเน้นย้ำต่อว่า “สหภาพแรงงานในความคิดของผมคือ การจัดตั้งมวลชนขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า แต่หากต่อสู้ เพียงที่เดียวไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ ต้องยกระดับการต่อสู้เพื่อเป้าหมาย ทุกวันนี้ทุกคนเห็นว่า แรงงานถึงทางตันแล้ว แรงงานต้องยกระดับตัวเราเอง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางการเมือง ดังทฤษฎีที่ว่า เรียนรู้ตนเองเพื่อดัดแปลงตนเอง เรียนรู้โลกเพื่อดัดแปลงโลก

นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหน้าพรรคการเมืองใหม่กล่าวว่า “ทุกวันนี้แรงงานเป็นทุกข์เรื่องอะไร อย่างน้อยได้เรียนรู้กรณี แม็กซิส,พีซีบี,ฟูจิทซึ สรุปแล้วแรงงานสู้เรื่องอะไร สู้กับอะไร เหตุเกิดที่นี่ มีหรือจะไม่เกิดที่อื่น มีอะไรรับประกันที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากแรงงานเป็นไก่ในเข่งเดียวกัน ไก่ตัวหนึ่งล้มลง คิดไหมว่าเราจะไม่ล้มหรือไม่มีความรู้สึก เพราะฉะนั้น จิตสำนึกทางชนชั้นมันต้องมี เพื่อนเจ็บเราก็เจ็บ หลักคิดบอกว่า ทุกคนเพื่อแต่ละคน แต่ละคนเพื่อทุกคน” และกล่าวให้ข้อคิดการทำงานสหภาพแรงงานให้เข็มแข็งว่า “การทำงานสหภาพแรงงานให้เข็มแข็งอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง

1. ผู้นำต้องมีองค์ความรู้พอสมควร เศรษฐกิจ, สังคม,การเมือง รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง   

2. ต้องมีเงินทำกิจกรรม

3.ต้องมีความเป็นเอกภาพทางความคิดและการกระทำ คิดแล้ว พูดแล้ว ต้องทำให้ได้ ตอนนี้สังคมเราเป็นแบบพูดอย่างทำอย่าง มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ”

และกล่าวต่อว่า “ตอนนี้สหภาพแรงงานแบบนายจ้างคนเดียวมันไปไม่ได้ ต้องเป็นแบบประเภทกิจการเป็นขั้นต่ำ และต้องพัฒนาไปสู่สหภาพแรงงานแบบทั่วไป แบบฉันจะรวมกันกับใครก็ได้ จะดองกับใครมันก็เรื่องของฉัน ใครไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง” และกล่าวต่อว่า “สหภาพแรงงานในประเทศไทยมีน้อยเพราะกฎหมายแรงงานไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน คนที่ไม่เป็นสมาชิกก็ได้ประโยชน์จากสหภาพแรงงาน  โดยคิดว่า ไม่เป็นฉันก็ได้ แล้วคนที่ไม่เป็นยังมีหน้ามาว่าคนที่เป็นสมาชิกว่าโง่ ดูความหน้าด้านของคนที่พูด” นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ขณะที่การประชุมใหญ่ฯกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก มีวาระสำคัญคือเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่จำนวน 21 คน โดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯจะต้องมาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับ  ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นาย สมพร ขวัญเนตร ประธานสหภาพแรงงานแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ทั้งนี้ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ.2554-2556

สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงาน ระยอง- ชลบุรี รายงาน