สหภาพแรงงานพานาโซนิค จัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ที่บริษัทพานาโชนิคเวลโกร์ว สหภาพแรงงานพานาโซนิคพร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงชาวญี่ปุ่น ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างกรรมการสหภาพแรงงานกับผู้บริหารระดับสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้มี 2 อย่าง ด้วยกัน  คือ 
 
1.เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหภาพแรงงานกับตัวบริษัท  
2.เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติสึนามิ และ แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 3,000  คน อืกทั้งมีผู้สูญหาย,ได้รับบาดเจ็บ  และไร้ซึ่งที่อยู่อาศัยอีกมาก
 
ทั้งนี้ในฐานะที่ตัวบริษัทเอง ที่เป็นบริษัทลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น และในฐานะที่เป็นมนุษย์รวมโลกใบเดียวกันทางสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานงานบริษัท เล็งเห็นว่าควรจะมีการระดมทุน และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสพภัยพิบัติ ถึงแม้ว่าการระดมทุนในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เงินทุนที่เป็นมหาศาล แต่ก็ด้วยความตั้งใจเป็นอย่างสูง ….
 
 
ทวี     ประดับศรี นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน