แถลงเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ประณามรัฐยกเลิกโครงการช่วยเหลือคนต่างด้าว กมธ.แรงงานและคัดกรองคนต่างด้าว

แถลงเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ประณามรัฐยกเลิกโครงการช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านกมธ.แรงงานส่งหนังสือถึงนายกให้ทบทวนการยกเลิกโครงการฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและทำให้แรงงานได้รับบริการทางการฉีดวัคซีนถ้วนหน้า