Day: March 27, 2021

ภาคประชาสังคม เสนอ “ม.33เรารักกัน” คลุมแรงงานข้ามชาติ

39 องค์กร าคประชาสังคม เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร้องยกเลิกเงื่อนไขจำกัดสัญชาติไทย โครงการม.33 เรารักกัน