Day: March 25, 2021

คนงานรถไฟ จี้คืนที่ดินเขากระโดง 5 พันกว่าไร่

คนงานรถไฟ ทวงคืนที่ดินเขากระโดง 5 พันกว่าไร่ ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ขอให้พิจารณาสั่งการให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทับซ้อนพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์