Day: January 26, 2021

เครือข่ายแรงานเพื่อสิทธิประชาชน ทวงรัฐเยียวยาถ้วนหน้า 5 พันบาท 3 เดือน

คณะทำงานเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน – องค์กรภาคียื่นหนังสือให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาถ้วนหน้า 5 พัน ต่อเนื่อง 3  เดือน