Day: January 11, 2021

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน แถลงถึงรัฐการเยียวยาแรงงานต้องชัดครอบคลุมทุกคน

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และองค์กรภาคี แถลงการณ์ 10 ข้อ มาตรการเยียวยาแรงงานจากผลการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งใหม่ ต้องชัดเจน เพียงพอ ครอบคลุมทุกคนในประเทศ