Day: January 9, 2021

“ของขวัญวันเด็ก 2564 ที่มีคุณค่าที่สุด คือเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า”

ภาคประชาสังคม 301 องค์กร เรียกร้องนายกรัฐมนตรี มอบของขวัญวันเด็กปี 2564 ด้วยนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า”