Day: December 19, 2020

แรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือนและคนทำไม้ เสนอ 11 ข้อแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ต่อUNและกธร.สภาฯ

เครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือนและคนทำไม้ เสนอ 11 ข้อแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ต่อUNและคณะกรรมาธิการการแรงงานแห่งชาติ (กธร.) สภาผู้แทนราษฎร ตอกย้ำแรงงานข้ามชาติยังถูกเอาเปรียบ เข้าไปถึงสิทธิ