Day: December 8, 2020

เครือข่ายประชาชน แถลงข้อเสนอ รัฐธรรมนูญที่เท่าเทียมและเป็นธรรม คือทางออกของสังคมไทย

เครือข่ายประชาชน กว่า 120 องค์กร ร่วมแถลงการณ์ เรื่อง รัฐธรรมนูญที่เท่าเทียมและเป็นธรรม คือทางออกของสังคมไทย