Day: December 4, 2020

ผู้นำแรงงาน ย้ำปัญหาโควิดกระทบหนัก ร้องรัฐต้องดูแล กฎหมายที่ล้าหลัง

สภาแรงงานยานยนต์ประชุมใหญ่ รมว.แรงงาน ร่วมรายงานผลงาน ด้านปธ.กรรมาธิการการแรงงาน ย้ำการทำหน้าที่แก้ปัญหาแรงงาน แจ้งนายก ประยุทธิ์ไม่รับร่างกฎหมายแรงงาน อ้างเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ไม่หวั่นเตรียมเสนอใหม่ พร้อมแก้กฎหมายประกันสังคมมาตรฐานเดียวลดความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการ