Day: October 7, 2020

ผู้ใช้แรงงาน ยื่นตรวจสอบประกันสังคม พร้อมเสนอปฏิรูปใหม่

คสรท. สรส. เสนอ 7 ข้อแก้ปัญหาแรงงาน ปฏิรูประบบประกันสังคม จัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า พร้อมยื่น 1 หมื่นรายชื่อร่วมฟ้อง ชงตั้งคณะทำงานร่วม ด้านเครือข่ายแรงงานฯ ย้ำสปส.ฟังเสียงเจ้าของเงิน ให้ตรวจสอบการลงทุน หลังพบการลงทุนมีความเสี่ยง

“วันงานที่มีคุณค่า” คสรท.จับมือสรส.เสนอ 7 ข้อ จัดสวัสดิการถ้วนหน้า-ปฎิรูปสปส.

“วันงานที่มีคุณค่า”(World Day for Decent Work)หรือวัน Decent Work คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เสนอ 7 ข้อ แก้ปัญหาแรงงาน จัดสวัสดิการสังคมให้เท่าเทียม และปฏิรูปประกันสังคม