Day: September 3, 2020

คสรท. และสรส.เสนอสปส.ตั้งธนาคารแรงงาน ปฏิรูปโครงสร้างให้เป็นองค์กรอิสระ

คสรท.และสรส. เสนอ 4 ข้อ เพื่อการปฏิรูปประกันสังคม ตั้งธนาคารแรงงาน พร้อมยื่นขอตรวจสอบข้อมูลการเงินย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน นัดเจอกันวันที่ 7 ตุลาคม งานที่มีคุณค่า เพื่อทวงถาม

สุดทางเลือกปลายทางสุดท้ายของแรงงาน การฟื้นฟูอาชีพ คืออนาคต

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563) จะได้รับเงิน 70% ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 200 วัน หากลาออกจากงานเองจะได้ 45% ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน เป็นต้น จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายอีกเช่นกันของแรงงานที่ต้องจำยอมต่อสถานการณ์โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีองค์กรสหภาพแรงงาน หรือแม้มีภายใต้แรงกดดันจากรายรับที่ไม่มี นาจ้างเรียกเข้าไปตกลงในห้อง(เย็น)ทีละคน สภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งตนเองในการตัดสินใจ และบนพื้นฐานที่ต้องรับผลิดชอบต่อครอบครัวที่ต้องกินและใช้ทุกวัน เสียงร่ำร้องถึงความเป็นธรรมอาจบางเบาสำหรับภาครัฐที่จะได้ยินความต้องการความเป็นธรรมทางด้านกฎหมาย