Day: August 31, 2020

รัฐมนตรีแรงงาน ยกเรื่อง พิพิธภัณฑ์แรงงาน และการจ้างงานรายชั่วโมงเป็นประเด็นร่วมแก้ปัญหากับกรรมาธิการฯ

รัฐมนตรีแรงงาน ร่วมประชุมใหญ่สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า ยกเรื่องพิพิธภัณฑ์แรงงาน และการจ้างงานรายชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหาร่วมในชั้นกรรมาธิการการแรงงาน ย้ำปัญหาแรงงานมีมากต้องช่วยกัน รัฐต้องดูให้แรงงานได้รับการคุ้มครองไม่ต่ำกว่ากฎหมาย