Day: July 24, 2020

แชร์ว่อนกระทรวงแรงงาน บัตรสนเท่ห์ สปส. สั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด หามือปล่อยในห้องน้ำ

แชร์ว่อนกระทรวงแรงงาน บัตรสนเท่ห์ สปส. สั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด หามือปล่อยในห้องน้ำ

แผนฟื้นฟูช่วยพลิกชีวิตแรงงาน หลังวิกฤตโควิด ต้องเพิ่มทักษะพัฒนาฝีมือ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้

เสนอแผนฟื้นฟูต้องมีแนวคิดให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สามารถทำให้แรงงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อการฟื้นฟูด้วยเศรษฐกิจรากหญ้า พร้อมแนวคิดสร้าสวัสดิการสังคมมารองรับยามวิกฤติในอนาคต