Day: July 17, 2020

โควิดพ่นพิษเหมาค่าแรงเสี่ยงตกงาน แบบไม่ได้ค่าชดเชย เสนอแผนฟื้นฟูพัฒนาแรงงานเพื่องานที่มั่นคง

ผู้นำแรงงาน ห่วงแรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ฟื้น หวั่นตกงานแบบไม่เลิกจ้าง แต่ไม่ให้งานทำ หากเยียวยา 3 เดือนจบ ยังไม่ถูกเรียกกลับทำงาน โดยเฉพาะเหมาค่าแรง คงถูกทิ้งจำนวนมาก แม้ทำงานมานานกับบริษัท 6-7ปี รัฐควรคำนึงถึงแผนฟื้นฟูต้องสร้างอาชีพแรงงานทุกกลุ่มได้ เพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง

แรงงานโรงแรมและบริการ-มัคคุเทศก์ กระทบหนักเสนอแผนเยียวยา-รักษางาน และส่งเสริมไทยเที่ยวไทย

ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมฯ ร่วมกับมัคคุเทศ ยื่นข้อเสนอกระทรวงแรงงานให้เยียวยาเพื่อรักษางาน พร้อมส่งเสริมไทยเที่ยวไทย เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวกระทบหนัก