Day: June 25, 2020

แรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ หวั่นหลังโควิดตกงานสูง

ผู้นำแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ หวั่นตกงานจำนวนมาก หลังโควิดบวกกับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ชงรัฐแก้ปัญหาพัฒนาคน เก่า-ใหม่ให้มีงานทำ เสนอองค์กรต้องมองอนาคตเงินก้อนสุดท้ายเมื่อออกงาน