Day: June 21, 2020

แรงงานเหยื่อโควิด สุดช้ำไร้มาตรการคุ้มครอง

แรงงานเหยื่อโควิด ย้ำกฎหมายไม่คุ้มครองแรงงาน ทุกกลุ่มถูกทิ้งหลังไวรัสโควิดระบาด จนวันนี้ไม่มีคนป่วย แต่แรงงานถูกย่ำยี ลดค่าจ้างให้หยุดงาน ออกจากงานโดยไม่จ่ายชดเชย

พันธมิตรคนทำงานสนามบินแถลง 4 ข้อ แก้ปัญหาสิทธิคนทำงานอุตสาหกรรมการบิน

พันธมิตรสหภาพแรงงานคนทำงานสนามบิน แถลง 4 ข้อเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาคนทำงานในอุตสาหกรรมการบิน พร้อมเป็นกำลังใจให้ภาคธรุกิจการบิน หวังช่วยกันยุตคิการละเมิดสิทธิแรงงาน