Day: May 20, 2020

บ.ชิ้นส่วนยานยนต์ อ้างโควิด-19 เลิกจ้าง 94 คน ส่งคืนซับฯ 80 คน

นายจ้างซันสตาร์ ได้ประกาศให้ลูกจ้าง 94 คน พ้นสภาพการเป็นพนักงาน พร้อมส่งลูกจ้างบริษัทซับคอนแทรคกลับต้นสังกัด 80 คน