Day: April 13, 2020

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ส่งสารถึงนายก ให้ช่วยลูกจ้าง ม.33 ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ขอให้ช่วยเหลือเพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างผู้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19