Day: March 20, 2020

ลูกจ้างโรงแรม ร้องรัฐเร่งแก้ปัญหาCOVID-19 ทำอ่วม นายจ้างสั่งหยุดงานไม่จ่ายค่าจ้าง

สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรม แจ้งสถานบริการ กิจการโรงแรมประสบปัญหาหนักสั่งลูกจ้างหยุดงานไม่จ่ายค่าจ้าง หลังนักท่องเที่ยวหาย เรียกร้องรัฐหามาตรการแก้ปัญหาเพื่อความเป็นธรรม ด้านประธานกรรมาธิการ การแรงงาน เสนอ แนวทางรัฐให้แก้ไขปัญหาแรงงานด่วน ส่วนนายกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 พร้อมมาตรการเยียวยา