Day: June 30, 2019

พี่สพรั่งที่ผมรู้จัก

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2536  พี่สพรั่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยที่บัดนี้ดำเนินงานรับใช้ผู้ใช้แรงงานและสังคมไทยมาจนจะมีอายุครบ 26 ปี ทุกครั้งที่เราไปที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยอย่าลืมคิดถึงผู้ชายที่ชื่อสพรั่งไว้ด้วย รักพี่สพรั่ง

แรงงานออกแถลงการณ์ “หยุดความรุนแรงการเมือง หยุดทำร้ายคนคิดต่าง”

จากกรณี ‘สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์’ หรือ ‘จ่านิว’ ถูกรุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส กลุ่มสหภาพแรงงานได้ออกแถลงการณ์ ‘หยุดความรุนแรงการเมือง หยุดความป่าเถื่อน รัฐบาลต้องจับกุมคนร้ายให้ได้’ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จับกุมคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย รวมทั้งให้การคุ้มครองความปลอดภัยกับนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

ILO CFA เรียกร้องไทยปรับกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อแรงงาน

คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพการสมาคม ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO CFA) เปิดรายงานการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานในประเทศไทย เรียกร้องแก้กฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ยกตัวอย่างกฎหมายแรงงาน 2 ฉบับด้านแรงงานสัมพันธ์

ภาคประชาสังคมเสนอประธานอาเซียน ให้พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการไทยเพื่อการจัดการประชุมอาเซียนภาคประชาชน นำโดย นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง และ นางชลิดา  ทาเจริญศักดิ์ ประธานร่วมฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อ ประธานและผู้นำอาเซียน เรื่อง  ข้อเสนอของภาคประชาสังคมต่อเรื่องการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) ของประชาคมอาเซียน ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562