Day: June 29, 2019

คารวะอาลัยรัก พี่สพรั่ง มีประดิษฐ์ นักต่อสู้แห่งชนชั้นกรรมกร

  พี่สะพรั่งเป็นนักรบแห่งชนชั้นกรรมกรที่เรารักและศรัทธาเชื่อมั่น  เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเสมอ…ขอพี่สู่สุคติ