Day: June 28, 2019

อสร.เตรียมพบรมว.แรงงาน เสนอประกันสังคม ม.40 เป็นสวัสดิการ

อาสมาสมัคแรงงาน(อสร.) กลุ่มแรงงานนอกระบบ ประชุมเตรียมข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงาน ให้แก้ปัญหาด้านทักษะ พัฒนาความรู้ จัดสวัสดิการดูแล แก้ระเบียบใหม่ให้ทันสมัย